Rutinsko brijanje stidnih dlaka žena u trudovima nakon prijema u rodilište

Nakon prijema u rodilište, ženama se može obrijati spolovilo. Ovo se radi zbog uvjerenja da brijanje smanjuje rizik od infekcije u slučaju da međica popuca ili ako je potrebna epiziotomija, da olakšava šivanje i da pomaže ako se koriste instrumenti za izvođenje porođaja. Brijanje je rutinski postupak u rodilištima u nekim zemljama. Cochrane sustavni pregled pronašao je tri kontrolirana klinička ispitivanja u kojima je bilo uključeno ukupno 1039 žena, i koja su provedena između 1922. i 2005. godine. U svakoj se koristio antiseptik na koži i uspoređivalo se brijanje sa šišanjem dlačica na vulvi. Ukupna kvaliteta dokaza kretala se od vrlo niske (za ishode vezane za vrućicu majke nakon porođaja i infekcije djeteta) do niske (za ishode o infekcijama rane i zadovoljstvu majke). Kad su se zbirno analizirali rezultati svih istraživanja nije bilo razlika između brijanja i ne-brijanja u broju žena koje su imale visoku temperaturu nakon porođaja. Jedno istraživanje je također uključilo učestalost infekcija rane na međici, učestalost otvorenih rana i zadovoljstvo majke odmah nakon šivanja međice te nije bilo razlike između tih skupina. Većina nuspojava šivanja javlja se kasnije, što je objašnjeno u jednoj studiji. Nuspojave uključuju iritaciju, crvenilo, površinske ogrebotine od britvice te peckanje i svrbež vulve. Jedna je studija procijenila zadovoljstvo majke i nije utvrđena razlika između skupina. Ni jedna studija nije istražila što žene osjećaju kad je u pitanju brijanje, poput boli, srama ili nelagode, kako bi se odredio optimalni način skrbi. Ovaj Cochrane sustavni pregled nije našao dokaze da postoji ikakva klinička korist od brijanja stidnih dlaka prije porođaja. Prema trenutno dostupnim dokazima, čini se da je ne-brijanje žena prije porođaja siguran postupak.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information