Hipotermija (hlađenje tijela) za traumatske ozljede glave

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Ovaj Cochrane sustavni pregled uključuje podatke iz 23 randomizirana kontrolirana pokusa koja su uključila 1614 ispitanika s traumatskim ozljedama glave. U svakom ispitivanju pacijenti su bili nasumično podijeljeni u dvije skupine – jedna skupina je ostala na normalnoj tjelesnoj temperaturu dok su ispitanici iz druge skupine hlađeni tako da im tjelesna temperatura bude najviše 35 Celzijevih stupnjeva (ili 95 Farenheitovih stupnjeva) tijekom najmanje 12 uzastopnih sati. Hlađenje se moglo odnositi na cijelo tijelo (primjerice pomoću pokrivača koji sadrži hladnu vodu koja cirkulira) ili samo na glavu (primjerice pomoću kacige koja sadrži hladnu vodu koja cirkulira). Za svaku studiju procijenjene su informacije o smrti, onesposobljenosti i upalama pluća.

Autori Cochrane sustavnog pregleda utvrdili su da je manje ljudi umrlo ili postalo krajnje onesposobljeno ako su liječeni hipotermijom (hlađenjem), ali moguće je da se radi o slučajnom rezultatu. Također je utvrđeno da su pacijenti u skupini izloženoj hlađenju imali veću vjerojatnost razviti upalu pluća, a neki su pacijenti i umrli od upale pluća. Međutim, povećan rizik od upale pluća također je mogao biti rezultat slučajnosti.

Neka od istraživanja uključenih u ovaj sustavni pregled imala su nisku metodološku kvalitetu. Niska kvaliteta istraživanja znači da takve studije imaju veću vjerojatnost preuveličavanja učinka terapije. U ovom sustavnom pregledu su studije niže kvalitete pokazale da je liječenje pothlađivanjem bilo nešto učinkovitije u smanjenju smrti i onesposobljenosti među pacijentima s ozljedama glave. Međutim, studije visoke kvalitete nisu pokazale smanjenje vjerojatnosti smrti ako su pacijenti liječeni pothlađivanjem, kao ni smanjenu vjerojatnost upale pluća. Stoga su neki od rezultata ovog sustavnog pregleda proturječni, što je vjerojatno nastalo zbog uključivanja podataka iz studija niske kvalitete.

Autori Cochrane sustavnog pregleda zaključili su da nema dokaza da je pothlađivnaje korisno za liječenje ozljeda glave. Većina pozitivnih i negativnih učinaka može biti posljedica slučajnosti. Stoga pothlađivanje ne bi trebalo koristiti osim u propisno ustrojenim kliničkim studijama kako bi se dobilo više podataka o eventualnim koristima takve terapije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak, Medicinski fakultet u Splitu
Prevela: Livia Puljak