Učinak lecitina u liječenju demencije je upitan

Lecitin je glavni izvor kolina koji se uzima putem hrane. Kolin je tvar koja teoretski može poboljšati moždanu funkciju u ljudi s demencijom ili sličnim problemima (uključujući Alzheimerovu bolest). Ovaj Cochrane sustavni pregled nije našao dokaze o koristi lecitina kod bolesnika s Alzheimerovom bolesti ili drugim oblicima demencije. Međutim, jedna mala studija opazila je izrazitu korist lecitina u ljudi sa subjektivnim problemima pamćenja, ali nema sličnih studija s kojima bi se ona usporedila.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information