Azatioprin i 6-merkaptopurin za održavanje remisije u liječenju Crohnove bolesti

Što je Crohnova bolest?
Crohnova bolest je dugotrajna kronična upalna bolest crijeva koja može zahvatiti bilo koji dio probavnog trakta od usta do anusa. Simptomi uključuju bol u trbuhu, proljev i gubitak težine. Kada bolesnici s Crohnovom bolesti imaju simptome bolesti tada kažemo da je bolest „aktivna“. Vrijeme u kojem simptomi prestaju zove se „remisija“.

Što su azatioprin i 6-merkaptopurin?
Azatioprin i 6-merkaptopurin su oralni lijekovi (uzimaju se na usta) koji smanuju imunološki odgovor tijela i mogu smanjiti upalu povezanu s Crohnovom bolesti.

Što su znanstvenici istraživali?
Cochrane istraživači ispitali su dokaze iz literature, odnosno studije u kojima je ispitano da li azatioprin i 6-merkaptopurin održavaju remisiju u osoba koje imaju neakativnu Crohnovu bolest i da li ti lijekovi uzrokuju kakve štetne posljedice (nuspojave). Znanstvenici su pretražili medicinsku literaturu objavljenu do 30. lipnja 2015.

Što su znanstvenici otkrili?
Pronađeno je 11 kliničkih studija na tu temu, koje su uključile ukupno 881 ispitanika. Sedam studija koje su uključile ukupno 532 sudionika usoredilo je azatioprin s placebom (lažni lijek kao što je šećerna pilula). Dvije studije u kojima je sudjelovalo 166 sudionika usporedile su azatioprin ili 6-merkaptopurin s aminosalicilatima (protu-upalni lijekove mesalazin ili sulfasalazin). Jedna studija sa 77 ispitanika usporedila je azatioprin i budesonid (steroidni lijek). Jedna studija u kojoj je sudjelovalo 31 ispitanika usporedila je merkaptopurin i metotreksat (imunosupresivni lijek). Jedna studija koja je uključila 36 ispitanika usporedila je kombinaciju azatioprina i infliksimaba (biološki lijek) sa samim infliksimabom. Jedna studija koja je uključila 147 ispitanika usporedila je ranu uporabu azatioprina u pacijenata kojima je nedavno dijagnosticirana Crohnova bolest sa standardnom terapijom. Dvije studije ocijenjene su visokom kvalitetom. Tri studije ocijenjene su kao dokazi niske kvalitete. Šest studija ocijenjeno je kao dokazi nejasne kvalitete zbog manjkavih informacija.

Zbirna analiza 6 studija (489 ispitanika) pokazuje da je azatioprin (u dnevnim dozama od 1,0 do 2,5 mg/kg/dnevno) bolji u odnosu na placebo za održavanje remisije u Crohnovoj bolesti kroz razdoblje od 6-18 mjeseci. Zbirna analiza dvije studije (166 ispitanika) nije pokazala razliku u udjelu pacijenata koji su održali remisiju između azatioprina (1,0 do 2,5 mg/kg/dan) i 6-merkaptopurina (1,0 mg/kg/dan) i aminosalicilatne terapije (mesalazin 3 g/dan ili suflasalazin 0,5 g/15 kg/dan.) Jedna mala studija (77 ispitanika) ukazuje da azatioprin (2,0 do 2,5 mg/kg/dan) može biti bolja nego budesonid (6 do 9 mg/dan) za održavanje remisije kroz razdoblje od jedne godine. Jedna mala studija (36 ispitanika) nije utvrdila razliku u održavanju stope remisije nakon godinu dana između kombinirane terapije azatioprinom (2,5 mg/kg/dan) i infliksimabom (5 mg/kg svako 8 tjedana) u usporedbi sa samim infliksimabom. Jedna mala studija (31 ispitanik) nije našla razliku u stopi remisije nakon godinu dana između 6-merkaptopurina (1 mg/dan) i metotreksata (10 mg/dan). Jedna studija (147 ispitanika) nije pokazala razliku u duljini remisije između ranog liječenja azatioprinom i standardne terapije. Povećan rizik od nuspojava uočen je u ispitanika koji su dobili azatioprin. Neke od tih nuspojava kao što su leukopenija (smanjenje broja bijelih krvnih stanica) bile su ozbiljne. Česte nuspojave uključivale su upalu gušterače (pankreatitis), leukopeniju, mučninu, alergijske reakcije i infekcije. Izbor između azatioprina ili 6-merkaptopurina treba se temeljiti na detaljnom razmatranju rizika i korisnih učinaka tih lijekova. Potrebno je više istraživanja da bi se mogli donijeti zaključci o komparativnoj djelotvornosti i nuspojavama azatioprina i 6-merkaptopurina u usporedbi s drugim terapijama održavanja kao što su aminosalicilati i metotreksat. U budućim istraživanjima nužno je ispitati djelotvornost i nuspojave povezane s uporabom kombinacije azatioprina i infliksimaba i drugih biologika te odrediti koji je najbolji način liječenja osoba koje imaju neaktivnu Crohnovu bolest.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information