Czy wsparcie oraz interwencje udzielane przez pielęgniarki mogą pomóc w rzucaniu palenia?

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie

Większość palaczy chce zerwać z nałogiem; pomocą dla nich mogą być porady i wsparcie udzielane przez pracowników opieki zdrowotnej. Pielęgniarki stanowią największą część personelu opieki zdrowotnej i pracują praktycznie na wszystkich jej poziomach. Głównym celem tego przeglądu było określenie czy interwencje prowadzone przez pielęgniarki mogą pomóc dorosłym palaczom w rzuceniu palenia.

Zakwalifikowane badania

Niniejszy przegląd objął 49 badań klinicznych, w których pielęgniarki prowadziły interwencje antytytoniowe. Główną analizą objęto ponad 17 tys. dorosłych uczestników badań - hospitalizowanych oraz z populacji ogólnej. Ostatnie przeszukanie baz danych wykonano w czerwcu 2013 r. We wszystkich badaniach analizowano zaprzestanie palenia po upływie co najmniej sześciu miesięcy.

Wyniki i jakość danych

Niniejszy przegląd dostarczył umiarkowanej jakości danych świadczących, że porady i wsparcie udzielane przez pielęgniarki mogą zwiększyć szanse na rzucenie palenia, zwłaszcza w warunkach szpitalnych. Również umiarkowanej jakości dane wskazują, że podobne rady i zachęty ze strony pielęgniarek udzielane w trakcie rutynowych badań kontrolnych lub działań profilaktycznych są prawdopodobnie mniej skuteczne, ale jednak mogą mieć jakiś wpływ. Wyniki nie były jednorodne we wszystkich badaniach, a niektóre porównania były analizowane w nielicznych badaniach.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartlomiej Matulewicz, Redakcja: Łukasz Strzeszyński

Udostępnij/Zapisz