Soukromí

Ochrana Vašeho soukromí a osobních dat

 Ochranu osobních dat a jejich důvěrnost bereme v Cochrane velice vážně.

Návštěvou našich webových stránek nebudete dostávat žádnou nevyžádanou poštu.

Jaká data shromažďujeme

Při zobrazení našich webových stránek můžeme sbírat neosobní identifikační údaje o Vaší návštěvě, jako je například IP adresa a navštívené stránky. Takové informace mohou pak být uloženy buď na našich serverech, nebo v "cookie" souborech ve Vašem počítači. Používáme je pro statistické účely a pro lepší přizpůsobení stránek při Vašich dalších návštěvách. Pokud je po Vás vyžádána Vaše e-mailová adresa a heslo pro přístup na sekce stránek s omezeným přístupem, budou data použita pouze pro Vaši autentifikaci a nebudou jinak dále uchovávána. V případě, že vyplníte některý z našich formulářů pro zpětnou vazbu nebo dotazníků pro získání přihlašovacích údajů, budou tato data použita v souladu s informacemi poskytnutými v daném formuláři.

Nikdy nebudeme...

Cochrane nesdílí žádné informace (jména, osobní identifikační údaje, e-mailové adresy) o svých uživatelích s třetími stranami. Když nám to situace umožňuje, Cochrane dodržuje, či dokonce zpřísňuje právní požadavky pro ochranu lékařských informací a zdravotnické dokumentace ve všech zemích, kde pracujeme. Veškeré informace, které shromáždíme o návštěvnících našich stránek, jsou uloženy v bezpečném prostředí a nejsou dostupné žádným jiným jednotlivcům nebo entitám.

Obavy?

Jestliže máte stále obavy o své údaje, neváhejte se na nás obrátit na techsupport@cochrane.org.

 

 ICO Registrační číslo: Z4681494

Sdílet/uložit