Podcast: Egzama için Kullanılan Nemlendiriciler

Egzama, dünya çapında birçok insanı etkileyen yaygın bir kronik cilt hastalığıdır. Bu hastalığın tedavisinde hastalar, gelecek zamanda, sıklıkla kremleri tercih edeceklerdir. Şubat 2017'de Esther van Zuuren ve meslektaşları, yeni bir Cochrane incelemesinde, yaklaşık 80 çalışmadan elde edilmiş sonuçları bir araya getirdiler. Riza Seref, yardimci yazarin arkadasi, işte bu, o incelemenin sonuçlarını özetlemektedir.

- Read transcript

Umut Kolat: "Egzama, dünya çapında birçok insanı etkileyen yaygın bir kronik cilt hastalığıdır. Bu hastalığın tedavisinde hastalar, gelecek zamanda, sıklıkla kremleri tercih edeceklerdir. Şubat 2017'de Esther van Zuuren ve meslektaşları, yeni bir Cochrane incelemesinde, yaklaşık 80 çalışmadan elde edilmiş sonuçları bir araya getirdiler. Riza Seref, yardimci yazarin arkadasi, işte bu, o incelemenin sonuçlarını özetlemektedir."

Riza Seref: "Egzaması olan kişiler kuru cilt, kırmızı lekeler ve yoğun kaşıntıdan yakınırlar. Bu durum, kişilerde kendini çirkin hissetme, utanma, duygusal strese ve düşük özgüvene yol açabilir. Özellikle geceleri görülen kaşıntı uykusuzluğa neden olabilir ve hatta kişinin okulda veya işyerinde işine yoğunlaşmasını zorlaştırır. Sonuç olarak, egzama, yaşam kalitesi üzerinde belirgin olumsuz etkiye sahip bir hastalıkt olup,ve etkili tedavilerin bulunması oldukça önemlidir.
Egzamanın neden olduğu kuru ve kaşıntılı cilt için kullanılan nemlendiriciler, egzama tedavisinin temel taşı olarak çok sık reçetelenir. Bununla birlikte, nemlendiricilerin gerçekten faydalı ve güvenli olup olmadığının ve bir nemlendiricinin başka bir nemlendiriciye tercih edilip etmeyeceğinin bilinmesi de oldukça önemlidir. Nemlendiricileri uygulamak zaman alıcıdır. Giysilere ve nevresimlere bulaşabilir ve bulaştıkları her yerde iz de bırakabilirler. Bazı nemlendiriciler deriyi tahriş edebilir ve deride yangı ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilirler. Nemlendirici kullanmaya devamlı ihtiyaç duyan egzamalı kişiler göz önüne alındığında, nemlendiricilerin avantajlarının ve dezavantajlarının araştırılmasının önemi daha da anlam kazanmaktadır. Mevcut Cochrane incelemesinde, egzamalı kişilerin nemlendiricilerini nasıl seçmeleri ve nasıl kullanmaları gerektiğini öğrenmelerinde yardımcı olacağı umulmaktadır.
Mevcut çalışmada, farklı nemlendiricilerin kullanıldığı, toplam 6500 katılımcıyı kapsayan 77 çalışma sonucunu yeniden gözden geçirilmiştir. Kanıt kalitesi çok düşükten yükseğe değişmekle birlikte genellikle düşük veya orta derecededir. Katılımcıların yaşı 4 ay ila 84 yıl arasında, egzamasının şiddeti çoğunlukla hafif ve orta şiddetli arasındadır. Çalışmaların çoğu doğrudan iki nemlendiriciyi karşılaştırmaktadır. Başka bir deyişle, bu nemlendiricilerin hangisinin daha etkili olduğu hakkında bilgi vermekte, fakat nemlendiricinin kendisinin gerçekten etkili olup olmadığını ölçememektedir.
Çalışma sonuçlarına bakıldığında, souclar çoğu nemlendiricinin egzamanın şiddetini azalttığını göstermekle birlikte egzamalı hastalar bu azalmanın derecesinin yeterince anlamlı olmadığını düşünmektedir. Nemlendirici kullanılmaması durumu ile karşılaştırmalı olarak bakıldığında, nemlendiricilerin kullanımı egzama şikâyetlerinin artış gösterdiği dönemlerin sayısını azaltmakta, şikâyetsiz gecen sureyi uzatmakta ve bu iki bulgu klinik olarak oldukça önemli sonuçlar olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, nemlendiricilerin kullanıldığı durumda, nemlendiricilerin uygulanmadığı duruma kıyasla egzamada yüz güldürücü sonuçlara ulaşmak için daha az topikal kortikosteroid tedavisi ilavesi yeterli olabilmektedir. Çoğu çalışma nemlendiricilere bağlı gelişen yan etkiler hakkında bilgi vermemekte ve yan etki raporlanmama durumu, nemlendiricilerin genel olarak güvenli oldukları düşüncesini ortaya çıkarmaktadır.
Bununla birlikte, üre ve yulaf içerikli kremler, biraz daha fazla kaşıntı yanma ve batma şikayetlerine yol açabilmektedir.
Tüm bu sonuçlara rağmen pek çok konu belirsizliğini korumaktadır. Herhangi bir nemlendiricinin diğerlerinden daha iyi olduğuna dair güvenilir kanıt bulunmamaktadır. Çalışmaların çoğunda, hastaların nemlendiriciden memnuniyeti çok az sayıda hasta üzerinde değerlendirilmiştir ve yeterince önemsenmemiştir. Ayrıca akut ve kronik egzama için hangi nemlendiricinin en uygun olduğu ve tercih edilmesi gerektiği belirsizdir.
Özet olarak, nemlendiricinin kullanımı ve seçimi ile ilgili kararlar egzaması olan kişinin deneyimlerini ve tercihlerini göz önüne alırken, mutlaka mevcut bilimsel kanıtlara da dayanmalıdır."

Umut Kolat: "Mevcut Cochrane incelemesinin tüm genel bulguları ve kapsadigi cok sayida çalışmanın ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, incelemenin tamamini kapsayan yaziyi çevrimiçi bulabilirsiniz. Cochrane Library.com sitesine girip, basitçe "moisturisers for eczema” için arama yapmaniz yeterli olacaktır."

Close transcript