Remdesivir ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

Remdesivir (ยาต้านไวรัส) รักษาCOVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่

ใจความสำคัญ

• สำหรับผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค COVID-19 พบว่า Remdesivir อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อการเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆ จนถึง 28 วันหลังจากการรักษาเมื่อเทียบกับยาหลอก (การรักษาหลอก) หรือการดูแลตามปกติ

• เราไม่แน่ใจว่า Remdesivir ทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นหรือแย่ลงหรือไม่ โดยพิจารณาว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือในการหายใจมากหรือน้อย

• นักวิจัยควรเห็นด้วยกับผลลัพธ์หลักที่จะใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19 และการศึกษาในอนาคตควรตรวจสอบผลลัพธ์เหล่านี้ การดำเนินการนี้จะช่วยให้การปรับปรุงในอนาคตของการทบทวนวรรณกรรมนี้สามารถสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Remdesivir ในการรักษา COVID-19 ได้

Remdesivir คืออะไร

Remdesivir เป็นยาที่ต่อสู้กับไวรัส มีการแสดงว่าสามารถป้องกันไวรัสที่เป็นสาเหตุของ COVID-19 (SARS-CoV-2) จากการแพร่พันธุ์ หน่วยงานกำกับดูแลทางการแพทย์ได้อนุมัติให้ใช้ยา Remdesivir สำหรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในกรณีฉุกเฉิน

เราต้องการทราบอะไร

เราต้องการทราบว่า Remdesivir รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ และทำให้เกิดผลที่ไม่ต้องการหากเปรียบเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติหรือไม่

ผู้ป่วยโรค COVID-19 จะได้รับเครื่องช่วยหายใจประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยหายใจลำบากเพียงใด เราใช้ประเภทของเครื่องช่วยหายใจที่ได้รับเพื่อวัดความสำเร็จของ Remdesivir ในการรักษา COVID-19 ประเภทของเครื่องช่วยหายใจ ได้แก่ :

• สำหรับอาการหายใจลำบากอย่างรุนแรง: เครื่องช่วยหายใจแบบ invasive mechanical ventilation เมื่อใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปในปอดของผู้ป่วย และเครื่อง (เครื่องช่วยหายใจ) จะหายใจเพื่อผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับยากล่อมประสาทขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ

• สำหรับอาการหายใจลำบากระดับปานกลางถึงรุนแรง: เครื่องช่วยหายใจแบบ non-invasive mechanical ventilation ผ่านหน้ากากครอบจมูกและ/หรือปาก หรือหมวกนิรภัย อากาศหรือออกซิเจนถูกดันผ่านหน้ากาก ผู้ป่วยมักจะตื่นสำหรับการรักษานี้

• สำหรับอาการหายใจลำบากปานกลาง: ให้ออกซิเจนผ่านหน้ากากหรือง่ามที่อยู่ในรูจมูก ผู้ป่วยยังสามารถสูดอากาศภายในห้องได้

เราสนใจผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:

• เสียชีวิตจากสาเหตุใดๆ ใน 28 วันหลังการรักษา

• ผู้ป่วยดีขึ้นหลังการรักษาหรือไม่ โดยวัดจากระยะเวลาที่ใช้เครื่องช่วยหายใจหรือออกซิเจน

• ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงจนต้องใช้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหรือไม่

• คุณภาพชีวิต;

- ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์; และ

• ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อย่างร้ายแรง

เราได้ทำอะไร

เราสืบค้นการศึกษาที่ตรวจสอบ Remdesivir เพื่อรักษาผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ COVID-19 เทียบกับยาหลอกหรือการดูแลแบบมาตรฐาน ผู้ป่วยคือผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค COVID-19 และเป็นเพศหรือเชื้อชาติใดก็ได้

เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษา และให้คะแนนความเชื่อมั่นของเราต่อหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาดของการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบ 5 การศึกษา โดยมีผู้ป่วย 7452 รายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค COVID-19 ในจำนวนนี้ 3886 คนได้รับ Remdesivir อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยคือ 59 ปี การศึกษาเกิดขึ้นทั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีรายได้สูงและ ประเทศรายได้ปานกลางระดับบน

ผลลัพธ์หลัก

การศึกษาที่รวบรวมนี้เปรียบเทียบ Remdesivir กับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติในผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค COVID-19 ถึง 28 วัน

เสียชีวิตจากเหตุใดๆ

• Remdesivir อาจทำให้มีความแตกต่างในการเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆ เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (4 การศึกษา, 7142 คน) ใน 1000 คน มีคนเสียชีวิตด้วย remdesivir น้อยลง 8 คน เมื่อเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลแบบมาตรฐาน

ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นด้วย Remdesivir หรือไม่

• Remdesivir อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเผลต่อระยะเวลาที่ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจแบบลุกลาม (2 การศึกษา, 1298 คน)

• เราไม่ทราบว่า Remdesivir เพิ่มหรือลดเวลาในการให้ออกซิเจนเสริม (3 การศึกษา, 1691 คน)

ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงด้วย Remdesivir หรือไม่

• เราไม่ทราบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มมากหรือน้อยที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (แบบลุกลามหรือไม่ลุกลาม) ด้วย Remdesivir (3 การศึกษา, 6696 คน)

• ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องใช้ invasive mechanical ventilation น้อยลง (2 การศึกษา, 1159 คน)

• เราไม่ทราบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะต้องการ non-invasive mechanical ventilation มากขึ้นหรือน้อยลง (1 การศึกษา, 573 คน)

• เราไม่ทราบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะต้องการ เครื่องช่วยหายใจแบบ mask หรือ nasal prongs มากขึ้นหรือน้อยลง (1 การศึกษา, 138 คน)

คุณภาพชีวิต

• ไม่มีการศึกษาใดรายงานคุณภาพชีวิต

ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

• เราไม่ทราบว่า Remdesivir ทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ในทุกระดับมากขึ้นหรือน้อยลง (3 การศึกษา, 1674 คน)

• ผู้ป่วยอาจได้รับผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง จาก Remdesivir น้อยกว่ายาหลอกหรือการดูแลแบบมาตรฐาน (3 การศึกษา, 1674 คน) ใน 1000 คน มีผู้ป่วยน้อยลง 63 คนที่จะได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง เมื่อเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลแบบมาตรฐาน

อะไรคือข้อจำกัดของหลักฐาน

เรามีความเชื่อมั่นระดับปานกลางในหลักฐานการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุและผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของเราในหลักฐานอื่นๆ มีจำกัด เนื่องจากการศึกษาใช้วิธีการต่างๆกัน ในการวัดและบันทึกผลลัพธ์ และเราไม่พบการศึกษาจำนวนมากสำหรับผลลัพธ์ที่เราสนใจ

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงวันที่ 16 เมษายน 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

จากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน Remdesivir อาจมีผลต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลจนถึง 28 วันในผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อ SARS-CoV-2 เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของ Remdesivir ต่อการดีขึ้นหรือแย่ลงทางคลินิก มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบผลของ Remdesivir ต่อการตายในกลุ่มย่อยที่กำหนดจากการได้รับ respiratory support ในช่วง baseline

การศึกษาในอนาคตควรให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ Remdesivir สำหรับผลลัพธ์หลักที่กำหนดไว้ในการวิจัย COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มย่อยของประชากรที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจช่วยให้เราสามารถสรุปผลที่เชื่อถือได้มากขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก Remdesivir ในการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้ในอนาคต เนื่องจากแนวทางแบบ living ของงานนี้ เราจะปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมเป็นระยะ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Remdesivir เป็นยาต้านไวรัสที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเพิ่มของไวรัส SARS-CoV-2 ผลลัพธ์ที่เป็นบวกจากการศึกษาในระยะแรกดึงดูดความสนใจของสื่อและนำไปสู่การอนุญาตให้ใช้ยา Remdesivir ในกรณีฉุกเฉินใน COVID-19 จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักฐานปัจจุบันเกี่ยวกับผลของ Remdesivir ในการรักษาโรค SARS-CoV-2 จากการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs)

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของ Remdesivir เมื่อเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลมาตรฐานเพียงอย่างเดียวต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อ SARS-CoV-2 และเพื่อรักษากระแสของหลักฐานโดยใช้วิธีการ living systematic review

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane COVID-19 Study Register (ซึ่งประกอบด้วย Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), PubMed, Embase, ClinicalTrials.gov, WHO International Clinical Trials Registry Platform และ medRxiv) รวมถึง Web of Science (Science Citation) Index Expanded and Emerging Sources Citation Index) และ WHO COVID-19 Global literature on coronavirus disease เพื่อหาการศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์และกำลังดำเนินการ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา เราได้ทำการค้นหาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราปฏิบัติตามวิธีมาตรฐานของ Cochrane

เรารวม RCTs ที่ประเมิน Remdesivir สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เปรียบเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงความรุนแรงของโรค เพศ เชื้อชาติ หรือบริบท

เราไม่รวมการศึกษาที่ประเมิน Remdesivir สำหรับการรักษาโรคโคโรนาไวรัสชนิดอื่นๆ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราปฏิบัติตามวิธีมาตรฐานของ Cochrane

ในการประเมินอคติของการศึกษาที่รวบรวมไว้ เราใช้เครื่องมือ Cochrane risk of bias (ROB 2) สำหรับ RCTs เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้แนวทาง GRADE สำหรับผลลัพธ์ที่รายงานตามหมวดหมู่ที่เราให้ความสำคัญ: การตายจากทุกสาเหตุจนถึงวันที่ 28, ระยะเวลาจนถึงการเลิกใช้ invasive mechanical ventilation, ระยะเวลาในการเลิกการใช้ออกซิเจนเสริม, ความต้องการใหม่สำหรับการช่วยหายใจด้วยเครื่อง (high-flow oxygen, non-invasive, หรือ invasive mechanical ventilation), ความต้องการใหม่สำหรับ invasive mechanical ventilation, ความต้องการใหม่สำหรับการช่วยหายใจด้วยเครื่อง non-invasive mechanical ventilation หรือ high-flow oxygen, ความต้องการออกซิเจนใหม่โดยหน้ากากหรือง่ามจมูก, คุณภาพของ ชีวิต, เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ระดับใดก็ได้)

ผลการวิจัย: 

เรารวม 5 RCTs ที่มีผู้เข้าร่วม 7452 คนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ SARS-CoV-2 และอายุเฉลี่ย 59 ปี โดยผู้เข้าร่วม 3886 คนได้รับการสุ่มให้รับ Remdesivir ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ต้องการ low-flow oxygen (n=4409) หรือเครื่องช่วยหายใจ (mechanical ventilation) (n=1025) เมื่อเริ่มต้นการรักษา การศึกษาส่วนใหญ่ดำเนินการใน high- and upper-middle-income countries เราพบ 2 การศึกษาที่กำลังดำเนินการอยู่ โดย 1 การศึกษาถูกระงับเนื่องจากขาดผู้ป่วยโควิด-19 ที่จะเข้าโครงการ

ความเสี่ยงของการประเมินอคติเป็นข้อกังวลพอสมควร หรือมีความเสี่ยงสูงต่อสถานะทางคลินิกและผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย เนื่องจากผู้เข้าร่วมที่เสียชีวิตไม่ได้ให้ข้อมูลสำหรับผลลัพธ์เหล่านี้ หากไม่มีการปรับ จะนำไปสู่การขาดหายของข้อมูล และมีโอกาสเกิดอคติเนื่องจากข้อมูลที่ขาดหายไป

ผลของ Remdesivir ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

Remdesivir อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในการตายจากทุกสาเหตุจนถึงวันที่ 28 (risk ratio (RR) 0.93 , ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.81 ถึง 1.06; risk difference (RD) น้อยลง 8 ต่อ 1000, 95% CI น้อยลง 21 ถึง มากขึ้น 7, 4 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 7142 คน หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) มีหลักฐานที่จำกัดสำหรับประโยชน์ของ Remdesivir ต่อการตายในกลุ่มย่อยของผู้เข้าร่วม 435 คนที่ได้รับ low flow oxygen เมื่อเริ่มต้นใน 1 การศึกษา (RR 0.32, 95% CI 0.15 ถึง 0.66) เราไม่สามารถยืนยันการค้นพบนี้ได้เนื่องจากความจำกัดของข้อมูลกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้องจากการศึกษาอื่นๆ

Remdesivir อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อระยะเวลาในการเลิกการใช้ invasive mechanical ventilation (2 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 1298 คน, ไม่ได้รวมข้อมูล, หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เราไม่แน่ใจว่า Remdesivir เพิ่มหรือลดโอกาสของการดีขึ้นทางคลินิก ในแง่ของระยะเวลาในการเลิกการใช้ออกซิเจนเสริมจนถึงวันที่ 28 (3 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 1691 คน, ไม่ได้รวมข้อมูล, หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

เราไม่แน่ใจอย่างมากว่า Remdesivir ลดหรือเพิ่มความเสี่ยงของอาการทางคลินิกที่แย่ลงในแง่ของความต้องการเครื่องช่วยหายใจใหม่ภายในวันที่ 28 (high oxygen flow หรือการช่วยหายใจด้วยเครื่องแบบไม่ลุกลาม หรือ invasive mechanical ventilation) (RR 0.78, 95% CI 0.48) ถึง 1.24; RD น้อยลง 29 ต่อ 1000, 95% CI น้อยลง 68 ถึง มากขึ้น 32, 3 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 6696 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก); ความต้องการใหม่ของการช่วยหายใจด้วย non-invasive mechanical ventilation หรือ high-flow oxygen (RR 0.70, 95% CI 0.51 ถึง 0.98; RD น้อยลง 72 ต่อ 1000, 95% CI น้อยลง 118 ถึง มากขึ้น 5; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 573 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก); และความต้องการออกซิเจนใหม่โดยหน้ากาก หรือ nasal prongs (RR 0.81, 95% CI 0.54 ถึง 1.22; RD น้อยลง 84 ต่อ 1000, 95% CI น้อยลง 204 ถึง มากกว่า 98; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 138 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) Remdesivir อาจลดความเสี่ยงของอาการแย่ลงทางคลินิกในแง่ของความต้องการใหม่สำหรับการช่วยหายใจด้วยเครื่อง invasive mechanical ventilation (น้อยลง 67 คน จากผู้เข้าร่วม 1000 คน; RR 0.56, 95% CI 0.41 ถึง 0.77; 2 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 1159 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

ไม่มีการศึกษาที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิต

Remdesivir อาจลดอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ 28 วัน (RR 0.75, 95% CI 0.63 ถึง 0.90; RD น้อยลง 63 ต่อ 1000, 95% CI น้อยลง 94 ถึง มากขึ้น 25; 3 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 1674 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) เราไม่แน่ใจอย่างมากว่า Remdesivir เพิ่มหรือลดอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ทุกระดับ) (RR 1.05, 95% CI 0.86 ถึง 1.27; RD มากขึ้น 29 ต่อ 1000, 95% CI น้อยลง 82 ถึง มากขึ้น 158 ; 3 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 1674 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 สิงหาคม 2021