Plasma จากผู้ที่ฟื้นตัวจาก COVID-19 เพื่อรักษาผู้ป่วยด้วย COVID-19

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

ความเป็นมา

Coronavirus (COVID-19) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ การระบาดได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในระดับโลก ผู้ติดเชื้อไวรัสนี้อาจไม่แสดงอาการของโรค บางคนอาจมีอาการเช่นมีไข้ ไอ หายใจถี่และเจ็บคอ ในบางคนการติดเชื้อรุนแรงมากกว่าและอาจทำให้หายใจลำบากอย่างรุนแรงนำไปสู่การรักษาในโรงพยาบาลการเข้ารับการรักษาใน ICU หรือเสียชีวิต ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือการรักษาที่เฉพาะเจาะจง

ผู้ที่ฟื้นตัวจาก COVID-19 พัฒนาการป้องกันตามธรรมชาติในเลือดต่อโรค (แอนติบอดี) แอนติบอดีพบได้ในส่วนของเลือดที่เรียกว่า plasma Plasma จากเลือดที่บริจาคโดยผู้ป่วยที่ฟื้นตัว ซึ่งมีแอนติบอดี COVID-19 สามารถใช้ได้ 2 อย่าง อย่างแรกคือ convalescent plasma ซึ่งเป็น plasma ที่มีแอนติบอดีเหล่านี้ อย่างที่สองคือ hyperimmune immunoglobulin ซึ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นและมีแอนติบอดีมากขึ้น

Covalescent plasma และ hyperimmune immunoglobulin เคยมีการใช้อย่างประสบความสำเร็จในการรักษาไวรัสทางเดินหายใจอื่น ๆ การรักษาเหล่านี้ (ที่ได้รับจากการหยดหรือการฉีด) โดยทั่วไปมีการอดทนได้ดี แต่ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์สามารถเกิดขึ้นได้

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่า plasma จากผู้ที่ฟื้นตัวจาก COVID-19 เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มี COVID-19 หรือไม่และการรักษานี้ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่

วิธีการของเรา

เราค้นหาฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญสำหรับการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการรักษาด้วย convalescent plasma หรือ hyperimmune immunoglobulin สำหรับผู้ที่มี COVID-19 การศึกษาสามารถดำเนินการได้ทุกที่ในโลกและรวมถึงผู้เข้าร่วมทุกช่วงอายุ เพศหรือเชื้อชาติ ด้วย COVID-19 แบบไม่รุนแรงปานกลางหรือรุนแรง

COVID-19 กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วดังนั้นเราจำเป็นต้องตอบคำถามนี้ให้เร็วที่สุด นั่นหมายความว่าเราได้ลดขั้นตอนบางขั้นตอนของกระบวนการทบทวนวรรณกรรม Cochrane ปกติ - ผู้เขียนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ดึงข้อมูลจากการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยปกติผู้เขียนการทบทวนวรรณกรรมสองคนจะทำสิ่งนี้

ผลการศึกษาที่สำคัญ

เรารวมการศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 8 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วม 32 คนที่ได้รับ convalescent plasma ไม่มีการศึกษาที่จัดผู้เข้าร่วมแบบสุ่ม ให้ได้รับการรักษาที่แตกต่างกัน (การทดลองแบบสุ่มสร้างหลักฐานที่ดีที่สุด) ไม่มีการศึกษาใดที่รวมถึงกลุ่มคนที่ไม่ได้รับ convalescent plasma เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ

ผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่ในตอนท้ายของการติดตาม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว การติดตามผลแตกต่างกันจาก 3 ถึง 37 วันหลังการรักษาด้วย convalescent plasma

การศึกษา 6 เรื่อง ใช้ระดับของการช่วยการหายใจที่ผู้เข้าร่วมต้องใช้เป็นตัวชี้วัดของการหาย การช่วยหายใจประกอบด้วยการบำบัดด้วยออกซิเจน การช่วยหายใจด้วยเครื่อง และความต้องการเครื่องพิเศษที่เพิ่มออกซิเจนในเลือด การศึกษาทั้ง 6 เรื่อง รายงานว่ามีผลดีขึ้นทางคลินิกอย่างน้อยในผู้เข้าร่วมบางคน แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าการดีขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับ convalescent plasma การรักษาอื่น หรือการดำเนินของโรคตามธรรมชาติ

การศึกษา 6 เรื่อง รายงานเวลาที่จะออกจากโรงพยาบาลสำหรับผู้เข้าร่วมบางคน ซึ่งทั้งหมดได้รับ convalescent plasma ระยะเวลาที่ออกจากโรงพยาบาลอยู่ระหว่าง 4 ถึง 35 วันหลังจากการรักษาด้วย convalescent plasma

การศึกษา 6 เรื่อง รวมผู้เข้าร่วมที่เป็น COVID-19 แบบรุนแรง ส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นในการติดตามครั้งสุดท้าย แต่การดีขึ้นนี้อาจเกิดจากการรักษาอื่น การดำเนินการตามธรรมชาติของโรคหรือการรักษาโดย convalescent plasma

ผู้เข้าร่วม 2 คนรายงานผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับ convalescent plasma ผู้เข้าร่วม 1 คนมีไข ้และผู้เข้าร่วมคนที่สองมีอาการช็อกอย่างรุนแรง (ปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรง) ในช่วงแรกของการให้ plasma

ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

ความเชื่อมั่น (ความมั่นใจ) ของเราต่อหลักฐานมีจำกัดมากเนื่องจากการศึกษาไม่ได้เป็นแบบสุ่มและไม่ได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้เพื่อวัดผลลัพธ์ นอกจากนี้ การศึกษามีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อย และได้รับการรักษาที่หลากหลายควบคู่กับ convalescent plasma และบางคนก็มีปัญหาสุขภาพพื้นฐาน

บทสรุป

เราไม่แน่ใจอย่างมากว่า convalescent plasma จากผู้ที่ฟื้นตัวจาก COVID-19 เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มี COVID-19 หรือไม่ การศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วที่เราพบมีคุณภาพต่ำ และผลลัพธ์อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามธรรมชาติของโรค การรักษาอื่น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมได้รับ หรือ convalescent plasma อย่างไรก็ตามการค้นหาของเราพบการศึกษา 48 เรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่: การศึกษา 47 เรื่อง ประเมิน convalescent plasma และ การศึกษา 1 เรื่อง ประเมิน hyperimmune immunoglobulin ซึ่งการศึกษา 22 เรื่อง เป็นแบบสุ่ม เราจะปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้เมื่อผลการศึกษาเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราพบการศึกษา 8 เรื่อง (case-series 7 เรื่อง และ prospectively planned single-arm intervention study 1 เรื่อง) โดยมีผู้เข้าร่วม 32 คน (มีตั้งแต่ 1 ถึง 10 คน) การศึกษาส่วนใหญ่ประเมินความเสี่ยงของการรักษา รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 2 เหตุการณ์ (อาจเป็นระดับ 3 หรือ 4) หนึ่งในนั้นเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง เราไม่แน่ใจอย่างมากว่า convalescent plasma มีประสิทธิผลสำหรับผู้ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 หรือไม่เนื่องจากผลการศึกษาที่รายงานนั้นไม่สอดคล้องกันทำให้ยากที่จะเปรียบเทียบผลลัพธ์และสรุปผล เราพบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วย convalescent plasma สำหรับผู้ที่มี COVID-19 การศึกษาทั้งหมดมีความเสี่ยงสูงต่อการมีอคติและคุณภาพการรายงานอยู่ในระดับต่ำ

ไม่มี RCT หรือการศึกษาแบบ controlled non-randomised ที่ประเมินประโยชน์และอันตรายของ convalescent plasma มีการศึกษาที่กำลังดำเนินการ 47 เรื่อง เพื่อประเมิน convalescent plasma ซึ่ง 22 เรื่อง เป็น RCTs และมีการทดลอง 1 เรื่อง เพื่อประเมิน hyperimmune immunoglobulin เราจะปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้ แบบ living systematic review โดยอ้างอิงจากการค้นหารายเดือนในฐานข้อมูลและการลงทะเบียนที่กล่าวถึงข้างต้น การปรับปรุงเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างจากที่รายงานที่นี่

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Convalescent plasma and hyperimmune immunoglobulin อาจลดอัตราการตายในผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสระบบทางเดินหายใจ และกำลังมีการทดสอบโดยการทดลองเพื่อใช้เป็นการรักษาสำหรับ coronavirus disease 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องมีความเข้าใจหลักฐานที่เป็นปัจจุบันอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยง

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินว่าการให้ convalescent plasma หรือ hyperimmune immunoglobulin มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่

วิธีการสืบค้น: 

โครงการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ล่วงหน้ากับ Center for Open Science และสามารถเข้าถึงได้ที่นี่: osf.io/dwf53

เราค้นหาองค์การอนามัยโลก (WHO) COVID-19 ฐานข้อมูลการวิจัยทั่วโลก, MEDLINE, Embase, Cochrane COVID-19 study register, Centers for Disease Control and Prevention COVID-19 ฐานข้อมูลบทความวิจัยและการลงทะเบียนการทดลองเพื่อค้นหาการศึกษาที่กำลังดำเนินการต่อเนื่อง การผลของการศึกษาแบบ case-series, cohort, prospectively planned, and randomised controlled trials (RCTs) ที่มี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2020

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราปฏิบัติตามระเบียบวิธีมาตรฐานของ Cochrane และดำเนินการทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกการศึกษาที่ซ้ำกันโดยผู้ประพันธ์การทบทวนอิสระสองคน (ตรงกันข้ามกับคำแนะนำของ Cochrane Rapid Reviews Methods Group)

เรารวมการศึกษาที่ประเมินการให้ convalescent plasma หรือ hyperimmune immunoglobulin สำหรับผู้ที่มี COVID-19 โดยไม่คำนึงถึงความรุนแรงของโรค อายุ เพศ หรือเชื้อชาติ

เราไม่รวมการศึกษาในประชากรที่มีโรค coronavirus อื่น ๆ (โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) หรือโรคทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง (MERS)) และการศึกษาประเมิน immunoglobulins มาตรฐาน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราปฏิบัติตามคำแนะนำของ Cochrane Rapid Reviews Methods Group Cochrane เกี่ยวกับการคัดลอกข้อมูลและการประเมินผล

ในการประเมินอคติในการศึกษาที่รวมนำเข้า เราใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินสำหรับการศึกษาเชิงสังเกตโดย Cochrane Childhood Cancer เราจัดอันดับความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้แนวทาง GRADE สำหรับผลลัพธ์ดังต่อไปนี้: all-cause mortality at hospital discharge, improvement of clinical symptoms (7, 15, และ 30 วันหลังจากได้รับการถ่ายเลือด), เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ระดับ 3 และ 4 และ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 8 เรื่อง (7 case-series, one prospectively planned, single-arm intervention study) มีผู้เข้าร่วม 32 คน และพบการศึกษาอีก 48 เรื่อง ที่กำลังดำเนินการต่อเนื่องที่ประเมิน convalescent plasma (การศึกษา 47 เรื่อง) หรือ hyperimmune immunoglobulin (การศึกษา 1 เรื่อง) โดยที่มีการศึกษา 22 เรื่องที่เป็นแบบสุ่ม

ความเสี่ยงของอคติโดยรวมของการศึกษาทั้ง 8 เรื่อง อยู่ในระดับสูงเนื่องจาก: การออกแบบการศึกษา; ผู้เข้าร่วมจำนวนน้อย การรายงานที่ไม่ดีของการศึกษา; และความแตกต่างกันของผู้เข้าร่วมในเรื่อง ความรุนแรงของโรค comorbidities และการรักษาอื่นที่ได้รับก่อนหน้าหรือพร้อมกันรวมถึง antivirals, antifungals หรือยาปฏิชีวนะ, corticosteroids, hydroxychloroquine และการช่วยการหายใจ

เราให้คะแนนผลลัพธ์ทั้งหมดว่ามีความเชื่อมั่นต่ำมากและเราไม่สามารถสรุปข้อมูลตัวเลขในลักษณะที่มีความหมายใด ๆ เนื่องจากเราพบกรณีศึกษาเฉพาะ case series เท่านั้นเราจึงรายงานผลลัพธ์แบบบรรยาย

ประสิทธิผลของ convalescent plasma สำหรับผู้ที่มี COVID-19

ผลลัพธ์ที่รายงานต่อไปนี้อาจเกี่ยวข้องกับธรรมชาติพื้นฐานของโรคหรือการรักษาร่วมอื่น ๆ มากกว่า convalescent plasma

การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเมื่อออกจากโรงพยาบาล

ทุกการศึกษารายงานอัตราการเสียชีวิต ผู้เข้าร่วมทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายงาน แต่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลในตอนสุดท้ายของการศึกษา (มีผู้เข้าร่วม 15 คน ออกจากโรงพยาบาล มี 6 คนที่ยังคงรักษาในโรงพยาบาล มี 11 คน ยังไม่ชัดเจน) การติดตามมีตั้งแต่ 3 วันถึง 37 วันหลังการให้ plasma เราไม่ทราบว่าการรักษาด้วย convalescent plasma มีผลต่อการตายหรือไม่ (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

อาการทางคลินิกดีขึ้น (ประเมินโดยการช่วยหายใจ)

มีการศึกษา 6 เรื่อง ซึ่งรวมผู้เข้าร่วม 28 คน รายงานระดับของการช่วยหายใจที่ต้องใช้ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ต้องการการช่วยเหลือทางเดินหายใจระดับพื้นฐาน การศึกษาทั้งหมดรายงานการดีขึ้นในอาการทางคลินิกอย่างน้อยในผู้เข้าร่วมบางคน เราไม่ทราบว่าการรักษาด้วย convalescent plasma มีผลต่อการดีขึ้นในอาการทางคลินิกหรือไม่ (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

เวลาที่ออกจากโรงพยาบาล

การศึกษา 6 เรื่อง รายงานเวลาที่จะออกจากโรงพยาบาลของผู้เข้าร่วมบางส่วนเป็นอย่างน้อย ซึ่งอยู่ในช่วง 4 ถึง 35 วันหลังจากการรักษาด้วย convalescent plasma

การเข้ารักษาในหอผู้ป่วยหนัก (ICU)

การศึกษา 6 เรื่อง รวมถึงผู้ป่วยที่ป่วยหนัก ในการติดตามครั้งสุดท้าย ผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในห้องไอซียูอีกต่อไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกต่อไป

ระยะเวลาในการเข้ารักษาในห้องไอซียู

มีการศึกษาเพียง 1 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 1 คน) รายงานระยะเวลาการรักษาในห้องไอซียู บุคคลผู้นั้นออกจากห้องไอซียู 11 วันหลังจากการถ่ายพลาสมา

ความปลอดภัยของ convalescent plasma สำหรับผู้ที่มี COVID-19

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับ 3 หรือ 4

การศึกษาไม่ได้รายงานระดับของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังจากการให้ convalescent plasma การศึกษา 2 เรื่อง รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมที่เคยประสบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ซึ่งน่าจะเป็นเกรด 3 หรือ 4 กรณีศึกษาหนึ่งเรื่อง รายงานว่าผู้เข้าร่วมมีไข้ปานกลาง (38.9 ° C) การศึกษาอีก 1 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 3 คน) รายงานว่า ผู้ป่วย 1 รายมีอาการช็อกอย่างรุนแรง การศึกษา 4 เรื่อง รายงานว่าไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในระดับปานกลางหรือรุนแรง (ผู้เข้าร่วม 19 คน) เราไม่แน่ใจอย่างมากว่าการรักษาด้วย convalescent plasma จะส่งผลต่อความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระดับปานกลางถึงรุนแรงหรือไม่ (หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง

การศึกษา 1 เรื่อง(ผู้เข้าร่วม 3 คน) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงหนึ่งเหตุการณ์ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นบุคคลนี้มีอาการช็อกอย่างรุนแรงหลังจากได้รับ convalescent plasma การศึกษา 6 เรื่อง รายงานว่าไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงเกิดขึ้น เราไม่แน่ใจอย่างมากว่าการรักษาด้วย convalescent plasma จะส่งผลต่อความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระดับปานกลางถึงรุนแรงหรือไม่ (หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พฤษภาคม 2020

Share/Save