Koronawirus (COVID-19) - zasoby i aktualności Cochrane

Cochrane opracowuje wysokiej jakości, istotne i aktualne podsumowywania wyników badań w celu wspierania procesu podejmowania decyzji klinicznych. Strona zawiera informacje związane z pandemią koronawirusa (COVID-19) oraz dotyczące różnych działań podejmowanych przez Cochrane powiązanych z odpowiedzią na pandemię. Możesz przeczytać opisy przypadków, które pokazują wiele sposobów, w jakie Cochrane z powodzeniem zareagował na COVID-19 na całym świecie, oraz bardziej szczegółowe raporty w specjalnym dodatku. Możesz również dowiedzieć się więcej o tym , jak Cochrane ustala priorytety i reaguje na COVID-19 w 2021 roku i na kolejne lata.

Będziemy stale aktualizować i dodawać nowe informacje na tej stronie. Sekcja zawiera informacje i zasoby dla:

8 opublikowanych Wydań specjalnych COVID-19

Tygodniowe obywatelskie wyzwania naukowe

Powstała strona internetowa Przeglądów Cochrane COVID oraz Bank Przeglądów

35 opublikowanych przeglądów COVID-19

COVID-19 Dowody opublikowane w maksymalnie 13 językach

Informacje i zasoby dla społeczeństwa, pacjentów i opiekunów

W ciągle zmieniającej się sytuacji, w której się znajdujemy, ważne jest, aby dysponować najnowszymi informacjami, jednak jednocześnie musimy mieć pewność, że informacje te pochodzą z wiarygodnych źródeł. Zebraliśmy wiele pomocnych zasobów związanych z COVID-19 od naszej społeczności i partnerów. Mamy również kilka inicjatyw, które mają na celu zaangażowanie społeczeństwa w naszą pracę i edukację w zakresie podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia.

Pomocne zasoby

Inicjatywy w toku

Informacje i zasoby dla pracowników ochrony zdrowia

Wiemy, że podstawowe badania naukowe i innowacje będą miały zasadnicze znaczenie dla powstrzymania i złagodzenia skutków szybko rozwijającej się pandemii COVID-19. Cochrane może szybko reagować na ten bezprecedensowy światowy kryzys zdrowotny, udostępniając swoje dane zdrowotne osobom, które w tym czasie muszą podejmować świadome decyzje, oraz odpowiadając na pytania pracowników ochrony zdrowia, którzy są na pierwszej linii frontu.

Istotne Wydania Specjalne
Przeglądy Cochrane w tych Wydaniach są dostępne bezpłatnie. Niniejsze Wydania Specjalne zawierają również linki do istotnych Odpowiedzi Klinicznych Cochrane - interesujących, skoncentrowanych na aspektach klinicznych i możliwych do zastosowania w praktyce odpowiedzi, które pomogą pracownikom ochrony zdrowia w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Istotne przeglądy systematyczne

Aktualnie realizowane inicjatywy

 • Odpowiedzi Kliniczne Cochrane związane z COVID-19zostały zebrane na jednej stronie - są to interesujące, skoncentrowane na aspektach klinicznych i możliwe do zastosowania w praktyce odpowiedzi, które pomogą pracownikom ochrony zdrowia w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.
 • Antykoncepcja i poronienie - zasoby, wytyczne, oraz porady międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń wspieranych przez Cochrane Fertility Regulation.
 • Płodność i ciąża - zasoby, wytyczne i porady międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń. Cochrane Gynaecology and Fertility Group prowadzi również arkusz kalkulacyjny zawierający wszystkie dostępne opublikowane dane dotyczące ciąży i wyników noworodków w kontekście COVID-19. Informacje na tej stronie będą aktualizowane w zależności od dostępności nowych danych.
 • Opieka nad kobietami ciężarnymi i ich dziećmi. Cochrane Pregnancy and Childbirth zidentyfikowała, zebrała i podsumowała krajowe wytyczne praktyki klinicznej, które odnoszą się do ważnych kwestii. Opracowanie może pomóc zapracowanym lekarzom szybko zorientować się, jakie są zalecenia w innych krajach w zakresie kluczowych aspektów klinicznych i pomóc w podjęciu decyzji.
 • Zespoły ds. higieny jamy ustnej i stomatologii - istotne dane naukowe Cochrane i ważne zasoby, wytyczne i porady międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń.
 • Dermatologia - wytyczne, zasoby oparte na danych naukowych i odpowiednie informacje dla pacjentów.
 • ENT, Hearing and Balance- ważne zasoby, wytyczne i porady międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń związane z COVID-19 oraz postępowanie z pacjentami z problemami związanymi z otolaryngologią, słuchem i zachowaniem równowagi opracowane przez otolaryngologów i audiologów. Informacje na tej stronie będą aktualizowane w miarę pojawiania się nowych wytycznych.
 • Postępowanie z pacjentkami z nowotworami ginekologicznymi lub neuro-onkologicznymi - ważne materiały, wytyczne i porady międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń związane z COVID-19 oraz postępowaniem z pacjentkami z nowotworami ginekologicznymi lub neuro-onkologicznymi. Informacje na tej stronie będą stale aktualizowane.
 • Globalne starzenie się społeczeństwa - wytyczne, związane z nimi dane naukowe dotyczące COVID-19 i osób starszych. Informacje na tej stronie będą stale aktualizowane.
 • Projekt Rehabilitacji REH-COVER - badania koncentrujące się na podstawowych tematach związanych z potrzebami rehabilitacyjnymi wynikającymi z COVID-19. Informacje są aktualizowane co miesiąc.
 • US COVID-19 Repozytorium - linki do wysokiej jakości badań, zasobów i raportów dotyczących COVID-19 oraz różnych tematów z zakresu medycyny, opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego.

Informacje i zasoby dla badaczy

Musimy jak najszybciej odpowiedzieć na uwarunkowane czasowo potrzeby decydentów w dziedzinie ochrony zdrowia, zapewniając jednocześnie naukowy imperatyw rygoru metodologicznego. Musimy również upewnić się, że odpowiednie przeglądy systematyczne Cochrane są zgodne z najnowszymi dowodami naukowymi.

Aktualnie realizowane inicjatywy

 • Odpowiedzi z Przeglądów systematycznych COVID Cochrane - zawiera szczegółowe informacje na temat naszej pracy w zakresie ustalania priorytetów pytań badawczych i wytycznych dotyczących metodologii.
 • Baza Przeglądów dotyczących COVID- przeglądaj i wyszukuj pytania, a także sprawdź nad jakimi przeglądami trwają prace.
 • Cochrane Rejestr Badań COVID-19 - stale aktualizowany i wyselekcjonowany zbiór opublikowanych i zarejestrowanych badań dotyczących COVID-19.
 • Projekt stale aktualizowanych danych COVID-19 - jest projektem, który zapewnia decydentom dostęp do informacji o badaniach nad COVID-19 w jednym miejscu oraz dostęp do zsyntetyzowanych wyników, które są często aktualizowane przez niezależnych badaczy posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie syntezy danych naukowych.
 • Oświadczenie zobowiązujące do udostępniania danych i wyników badań- Cochrane wraz z międzynarodową społecznością naukowców, czasopism i sponsorów podpisała się pod tym oświadczeniem o udostępnieniu danych dotyczących nowych ognisk koronawirusa (COVID-19).
 • TaskExchange - połącz się z globalną społecznością działającą na rzecz ochrony zdrowia i zaoferuj swoje umiejętności lub opublikuj konkretne zadanie COVID-19 i uzyskaj pomoc!
 • Projekt REH-COVER Cochrane Rehabilitation - badania koncentrujące się na podstawowych tematach związanych z potrzebami rehabilitacyjnymi wynikającymi z COVID-19. Informacje są aktualizowane co miesiąc.

Przegląd zakresu literatury (ang. scoping review; przyp. tłum.)

Informacje i zasoby dla twórców polityki i wytycznych

Twórcy polityki i wytycznych muszą podejmować decyzje uwarunkowane czasowo, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zawierają one wysokiej jakości dane zdrowotne. Dane naukowe, które wykorzystują, muszą być również łatwe do zrozumienia i podejmowania działań.