Progi Członkostwa Cochrane

Kto może być członkiem Cochrane

Program członkowski Cochrane został uruchomiony w 2017 roku W tym czasie wszystkim dotychczasowym współpracownikom Cochrane zaoferowano członkostwo.

Każdy zainteresowany pracą w Cochrane może się teraz zarejestrować w Join Cochrane. Twoja przygoda jako współpracownik zaczyna się od założenia konta Cochrane. Możesz awansować ze współpracownika do członka poprzez swój udział w pracach Cochrane.

Osoby pracujące w Cochrane kwalifikują się jako członkowie na czas zatrudnienia. Zobacz `Jaki udział w pracach zapewnia członkostwo Cochrane?`

Każdy członek musi zgodzić się na nasze warunki i zasady członkostwa. Musisz także potwierdzić, że nie pracujesz dla koncernów farmaceutycznych lub wyrobów medycznych z powodów związanych z konfliktem interesów.

Jak mogę zostać członkiem Cochrane?

Członkostwo można uzyskać poprzez udział trwały i merytoryczny w pracach Cochrane Zobacz `Jakie zadania pozwalają uzyskać członkostwo Cochrane?`

Uczestnicząc w Cochrane, zdobywasz punkty członkowskie. Jeśli zdobędziesz powyżej 1000 punktów w okresie 12 miesięcy, zostanie przyznane członkostwo na okres jednego roku. Otrzymasz automatycznie informację o członkostwie - zwróć uwagę na wiadomość e-mail z prośbą o aktywację członkostwa. Po osiągnięciu wymaganego progu punktów otrzymasz do 10 dni roboczych maila aktywacyjnego.

Kontynuując swój udział na bieżąco, Twoje członkostwo będzie automatycznie odnawiane.

Współpracownicy mogą uczestniczyć w różnych zadaniach aby otrzymać członkostwo. Na przykład, jeśli napiszesz dwa posty na blogu oraz ukończysz trzy zadania w TaskExchange w ciągu 12 miesięcy, zdobędziesz 1 100 punktów co pozwoli Ci uzyskać członkostwo na 1 rok. Jeśli opublikujesz przegląd, otrzymasz 5 000 punktów, które uprawniają Cię do 5-letniego członkostwa.

Jakie zadania pozwalają uzyskać członkostwo Cochrane?

Tabela poniżej przedstawia przykłady rodzajów udziału, które liczą się do członkostwa. Zobacz Rodzaje członkostwa i punkty członkowskieaby uzyskać pełną listę.

ZadaniePunkty za zadanie
Opublikowanie protokołu przeglądu Cochrane3000
Opublikowany przegląd Cochrane lub aktualizacja przeglądu5000
Recenzja protokołu lub przeglądu Cochrane500
Recenzja przez odbiorcę/pacjenta protokołu lub przeglądu Cochrane500
Udział w wydarzeniach Cochrane (Cochrane colloquium500
Selekcja badań w Cochrane Crowd1 punkt za selekcję jednego badania
Praktyka studencka1000
Udział w zadaniach w TaskExchange np. ekstrakcja danych200
Prowadzenie warsztatów, szkoleń lub prezentacji500
Tłumaczenia za pomocą Memsource1 punkt za 2 przetłumaczone słowa

Staramy się uwzględnić jak najwięcej rodzajów członkostwa, jednakże wkład naszych współpracowników jest tak różny i szeroki, że nieuniknionym jest, że część z nich mogliśmy pominąć.

Jeśli uważasz, że Ty lub ktoś z kim pracujesz, ma istotny wkład w pracę dla Cochrane, który nie został wymieniony, skontaktuj się z nami membership@cochrane.org.

Jaki udział w pracach zapewnia członkostwo Cochrane?

Osoby pracujące dla Cochrane na określonych stanowiskach automatycznie kwalifikują się do członkostwa. Stanowiska te obejmują:

 • Członkowie Zarządu i Rady
 • Pracownicy należący do wszystkich Grup i Sieci Cochrane
 • Redaktorzy Grup Cochrane
 • Zarządzający projektem tłumaczeń
 • Członkowie Grupy Wykonawczej
 • Przewodniczący Grupy Metod
 • Członkowie Komitetów Naukowych, zespoły redakcyjne podręcznika Cochrane, panel nadzorców ds. finansowania
 • Członkowie Głównego Zespołu Wykonawczego

Jeśli pracujesz dla Cochrane i nie jesteś jeszcze członkiem skontaktuj się z nami membership@cochrane.org.

Na jak długo otrzymam członkostwo?

Członkostwo jest ograniczone w czasie. Kontynuując swój udział na bieżąco, Twoje członkostwo będzie automatycznie odnawiane.

Członkostwo dzieli się na trzy mechanizmy:

 1. Roczne członkostwo oparte na aktywności związanej z wykonywaniem zadań.
 2. 3-letnie lub 5-letnie członkostwo dla autorów opublikowanych przeglądów.
 3. Członkostwo związane z pełnioną funkcją, które trwa tak długo jak pełniona jest funkcja.

Członkostwo nie sumuje się. Jeśli opublikujesz przegląd otrzymasz 5-letnie członkostwo, jeśli opublikujesz kolejny przegląd w okresie 2 lat skutkuje to kolejnym 5-letnim członkostwem, co łącznie da 7 lat członkostwa (nie 10 lat).

Jeśli okres Twojego członkostwa będzie wygasał, a nie będziesz miał dalszego wkładu w Cochrane, Twoje członkostwo wygaśnie i znowu zostaniesz współpracownikiem.

Share/Save