Praca Cochrane nad przeglądami systematycznymi związanymi z COVID-19

W czasach pandemii COVID-19 musimy jak najszybciej odpowiedzieć na uwarunkowane czasowo potrzeby decydentów w dziedzinie ochrony zdrowia, zapewniając jednocześnie naukowy imperatyw rygoru metodologicznego. W odpowiedzi na to mamy:

Opracowano przyspieszoną ścieżkę redakcji i dokumentacji

Opracowano wytyczne metodyczne dotyczące tworzenia szybkich przeglądów

Cochrane pracuje nad

przeglądami dotyczącymi COVID-19 

Uszeregowano pytania pod względem ważności w ścisłej współpracy z pracownikami opieki zdrowotnej będącymi na pierwszej linii frontu i instytucjami ochrony zdrowia

Stworzenie Banku Przeglądów COVID

aby śledzić działania

Dla kogo są przeglądy Cochrane COVID?

Jak wszystkie przeglądy CochranePrzeglądy Cochrane COVID starają się odpowiedzieć na ważne pytania klinicystów, decydentów politycznych i społeczeństwa za pomocą wysokiej jakości syntez aktualnych danych naukowych. Tematy poruszane w Przeglądy Cochrane COVID zostały określone na podstawie procesu ustalania priorytetów z pracownikami walczącymi na pierwszej linii frontu z epidemią i agencjami ochrony zdrowia, aby zapewnić, że zajmujemy się najbardziej palącymi kwestiami.

Jak opracowywane są przeglądy Cochrane dotyczące COVID?

Cochrane zaangażowała się wraz z WHO i innymi międzynarodowymi zainteresowanymi interesariuszami w zbieranie i ustalanie priorytetów w zakresie pytań przeglądów, które były następnie uszeregowane pod względem ważności i opracowane jako Przeglądy Cochrane COVID. Bank Przeglądów zawiera wszystkie Przeglądy Cochrane COVID, które są w trakcie opracowywania lub publikacji, niezależnie od tego, czy zostały one przeprowadzone jako standardowe przeglądy czy też tak zwane szybkie przeglądy (ang. rapid review; przyp. tłum.). Bank Przeglądów zwraca również uwagę na kluczowe obszary, w których Cochrane stara się pomóc naukowcom skoncentrować ich wysiłki.

Sytuacja COVID-19 rozwija się w niezwykłym tempie, a zapotrzebowanie na dane naukowe ewoluuje. Przeglądy Cochrane COVID pomagają sprostać tej potrzebie poprzez szybkie dostarczanie syntezy danych naukowych poprzez identyfikację najważniejszych pytań i zapewnienie wsparcia w celu zapewnienia, że są one przeprowadzane na wysokim poziomie. Doświadczone zespoły autorów Cochrane z całego świata zgłosiły się na ochotnika, aby poświęcić swój czas, a my pomagamy koordynując działania z zespołami autorów oraz zapewniając wyszukiwanie literatury, wsparcie logistyczne i metodologiczne.

Nasze uproszczone szablony pomagają zespołom autorów w szybkim i skutecznym przeprowadzaniu przeglądów, przy zachowaniu wysokich standardów metodologicznych. Oferujemy również wsparcie poprzez szybką ścieżkę redakcyjną, która ma na celu ocenę jakości w ciągu jednego tygodnia od nadesłania przeglądu oraz zakończenie procesu redakcyjnego w ciągu dwóch tygodni. Cochrane będzie również wspierać aktualizację szybkich przeglądów w sytuacji gdy będą dostępne bardziej istotne dane naukowe.

Jak możesz nam pomóc?

Nowi i doświadczeni badacze oraz tłumacze mogą zaoferować swoją pomoc w realizacji zadań na Cochrane TaskExchange.

Jeśli masz swój zespół i jesteś zainteresowany opracowaniem przeglądu Cochrane COVID w celu zaproponowania przeglądu w ramach jednego z obszarów priorytetowych wymienionych jako "Jeszcze nierozpatrzone" na stronie Review Bank, prosimy o zapoznanie się z informacją o Autorstwie przeglądów COVID która szczegółowo opisuje proces składania i oceny przeglądów.