Prace Cochrane nad szybkimi przeglądami w odpowiedzi na pandemię COVID-19

W czasach pandemii COVID-19 musimy jak najszybciej odpowiedzieć na uwarunkowane czasowo potrzeby decydentów w dziedzinie ochrony zdrowia, zapewniając jednocześnie naukowy imperatyw rygoru metodologicznego. Ciężko pracujemy, aby przyspieszyć tradycyjny proces tworzenia ważnych przeglądów systematycznych Cochrane. W odpowiedzi na to mamy:

Opracowano przyspieszoną ścieżkę redakcji i dokumentacji

Opracowano wytyczne metodyczne dotyczące tworzenia szybkich przeglądów

Prace Cochrane nad szybkimi przeglądami w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Uszeregowano pytania pod względem ważności w ścisłej współpracy z pracownikami opieki zdrowotnej będącymi na pierwszej linii frontu i instytucjami ochrony zdrowia

Zakończono prace nad szybkim przeglądem dotyczącym kilku pytań o kwarantannie

Co to jest szybki przegląd?

Szybkie przeglądy mogą przybierać różne formy. Cochrane Rapid Reviews Methods Group zaproponowała następującą definicję: „Forma syntezy wiedzy, która przyspiesza proces opracowania tradycyjnego przeglądu systematycznego poprzez usprawnienie lub pominięcie określonych metod opracowywania danych naukowych dla zainteresowanych grup poprzez efektywne wykorzystanie zasobów”.

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ważne jest, aby tworzyć wiarygodne, wysokiej jakości szybkie syntezy danych naukowych. W tych wspólnych wysiłkach szukamy wsparcia ze strony środowiska naukowego.

Do kogo są adresowane szybkie przeglądy?

Tworząc szybkie przeglądy systematyczne Cochrane dotyczące COVID staramy się dostarczać klinicystom, decydentom i społeczeństwu szybkich, opartych na danych naukowych informacji w celu ułatwienia podejmowania decyzji podczas pandemii koronawirusa.

Jak opracowywane są szybkie przeglądy Cochrane dotyczące COVID?

Cochrane zaangażował się wraz z WHO i innymi międzynarodowymi zainteresowanymi instytucjami w stworzenie Banku Pytań, które są nieustannie aktualizowane, szeregowane pod względem ważności i doprecyzowywane. Na bieżąco prowadzone są wyszukiwania szybkich przeglądów spoza Cochrane, aby ograniczyć powielanie prac.

Sytuacja COVID-19 rozwija się w niezwykłym tempie, a zapotrzebowanie na dane naukowe ewoluuje. Szybkie przeglądy Cochrane mogą pomóc w zaspokojeniu tego zapotrzebowania poprzez szybkie dostarczanie syntezy danych naukowych. Doświadczone zespoły autorów Cochrane z całego świata zgłosiły się na ochotnika, aby poświęcić swój czas, a my pomagamy koordynując działania z zespołami autorów oraz zapewniając wyszukiwanie literatury, wsparcie logistyczne i metodologiczne.

Nasze uproszczone szablony pomagają zespołom autorów w szybkim i skutecznym przeprowadzaniu przeglądów, przy zachowaniu wysokich standardów metodologicznych. Oferujemy również wsparcie poprzez szybką ścieżkę redakcyjną, która ma na celu ocenę jakości w ciągu jednego tygodnia od nadesłania przeglądu oraz zakończenie procesu redakcyjnego w ciągu dwóch tygodni. Cochrane będzie również wspierać aktualizację szybkich przeglądów w sytuacji gdy będą dostępne bardziej istotne dane naukowe.

Jak możesz nam pomóc?

Nowi i doświadczeni badacze oraz tłumacze mogą zaoferować swoją pomoc w realizacji zadań na Cochrane TaskExchange.

Jeśli wiesz, że pytanie w naszym Banku Pytańzostało już zadane przez naukowców z innego miejsca (lub przez Twój własny zespół), wyślij e-mail na adres covidrapidreviews@cochrane.org, aby pomóc nam uniknąć powielania prac.

Jeśli dysponują Państwo zespołem i są zainteresowani opracowaniem szybkiego przeglądu Cochrane dotyczącego COVID, który odpowiadałby na jedno z pytań z Banku Pytań, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat opracowania szybkiego przeglądu dotyczącego COVID i przesłanie do nas wiadomości e-mail na adres covidrapidreviews@cochrane.org, aby poinformować nas o swoich planach (prosimy o podanie tytułu i ID pytania). W następnym kroku poinformujemy Państwa, czy pytanie jest jeszcze dostępne w ramach oceny w szybkim przeglądzie.

Jeśli posiadasz zespół i jesteś gotowy do rozpoczęcia pracy nad szybkim przeglądem dotyczącym COVID, który nie jest wymieniony w Banku, napisz do nas na adres covidrapidreviews@cochrane.org, aby poinformować nas o swoich planach. Staramy się zapobiegać powielaniu prac i śledzić wysiłki podejmowane poza Cochrane.

Jeśli pytanie, które uważasz za priorytetowe, nie znajduje się jeszcze w Banku Pytań, możesz je zgłosić tutaj. Upewnij się, że skorzystałeś z opcji wyszukiwania, aby sprawdzić, czy pytanie nie znajduje się już na liście.

Share/Save