Czy sam kwarantanna lub w połączeniu z innymi działaniami w zakresie zdrowia publicznego jest pomocna w kontroli COVID-2019?

Wprowadzenie

Choroba COVID-2019 jest wywołana przez nowy wirus, który szybko rozprzestrzenił się na całym świecie. COVID-19 łatwo rozprzestrzenia się między ludźmi, którzy są w bliskim kontakcie, lub poprzez kaszel i kichanie. Większość zakażonych osób cierpi na łagodne, podobne do grypy objawy, jednak część z nich dotyka poważna choroba lub nawet zgon.

Nie istnieje żadne skuteczne leczenie ani szczepionka (lek, który chroni przed zachorowaniem na określoną chorobę) na COVID-19, dlatego potrzebne są inne sposoby spowolnienia (kontroli) rozprzestrzeniania się tej choroby. Jednym z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które dotyczą zwalczania tej choroby jest przestrzeganie kwarantanny. Oznacza to odseparowanie od siebie zdrowych osób, na wypadek gdyby były one zakażone wirusem i mogły go rozprzestrzeniać. Inne podobne zalecenia obejmują izolację (jak kwarantanna, dla osób z objawami COVID-19) oraz dystansowanie społeczne (gdzie osoby bez objawów zachowują od siebie fizyczny dystans).

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy i jak skutecznie kwarantanna powstrzymuje rozprzestrzenianie się COVID-19 i czy zapobiega zgonom. Chcieliśmy również dowiedzieć się, czy w połączeniu z innymi działaniami - takimi jak zamykanie szkół - jest ona bardziej skuteczna. Chcieliśmy również dowiedzieć się jakie są koszty takiego postępowania.

Charakterystyka badań

COVID-19 rozprzestrzenia się szybko, więc musieliśmy odpowiedzieć na to pytanie jak najszybciej. Oznaczało to konieczność skrócenia czasu trwania niektórych etapów normalnego procesu tworzenia przeglądu Cochrane. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że te zmiany nie mają wpływu na nasze ogólne wnioski.

Szukaliśmy badań, w których oceniano wpływ jakiegokolwiek rodzaju kwarantanny, odbywającej się w dowolnym miejscu, na rozprzestrzenianie się i ciężkość przebiegu COVID-19. Poszukiwaliśmy również badań, w których oceniano kwarantannę stosowaną łącznie z innymi działaniami, takimi jak: izolacja, dystansowanie społeczne, zamykanie szkół i higiena rąk. COVID-19 jest nową chorobą, dlatego aby znaleźć jak najwięcej danych naukowych, szukaliśmy również badań nad podobnymi wirusami, takimi jak SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej) i MERS (bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej).

W badaniach oceniano liczbę przypadków COVID-19, SARS lub MERS, liczbę osób zakażonych, szybkość rozprzestrzeniania się wirusa, liczbę osób zmarłych oraz koszty kwarantanny.

Główne wyniki

Do przeglądu włączyliśmy 29 badań. W dziesięciu badaniach skoncentrowano się na COVID-19, w piętnastu badaniach na SARS, w dwóch badaniach na SARS i innych wirusach oraz w dwóch badaniach na MERS. W większości badań połączono istniejące dane celem stworzenia modelu (symulacji) służącego przewidywaniu w jaki sposób analizowane zdarzenia mogą występować w czasie, u osób znajdujących się w różnych sytuacjach (tak zwane modelowanie). W badaniach dotyczących COVID-19 symulowano scenariusze wybuchu epidemii w Chinach, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej i na statku wycieczkowym Diamond Princess. Cztery badania dotyczyły wpływu kwarantanny przeprowadzonej wśród 178 122 osób dotkniętych epidemią SARS i MERS (tzw. badania kohortowe). W pozostałych badaniach modelowano epidemie SARS i MERS.

We wszystkich badaniach, w których wykorzystano modelowanie stwierdzono, że zastosowanie różnych form kwarantanny wiąże się ze zmniejszeniem liczby chorych i liczby zgonów. W przypadku zastosowania kwarantanny wykazano minimalne zmniejszenie liczby osób z chorobą o 44%, a maksymalne o 81%. Również w przypadku kwarantanny, szacunki wykazały minimalne zmniejszenie liczby zgonów o 31%, a maksymalne zmniejszenie o 63%. Połączenie kwarantanny z innymi działaniami, takimi jak zamykanie szkół lub dystansowanie społeczne, jest bardziej skuteczne w ograniczaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 niż sama kwarantanna. Wyniki badań dotyczących SARS i MERS były zgodne z wynikami badań nad COVID-19.

W dwóch badaniach z wykorzystaniem modelowania dotyczących SARS oceniono koszty. Stwierdzono, że były one mniejsze gdy działania związane z wprowadzeniem kwarantanny podjęto wcześniej.

Nie możemy być całkowicie pewni co do wyników odnalezionych badań z kilku powodów. W badaniach dotyczących COVID-19 modele opierano na ograniczonych danych i przyjęto różne założenia dotyczące wirusa (np. jak szybko mógłby się rozprzestrzeniać). W innych badaniach analizowano SARS i MERS, więc nie mogliśmy założyć, że wyniki będą takie same dla COVID-19.

Wnioski

Pomimo ograniczonych danych naukowych, we wszystkich badaniach wykazano, że kwarantanna jest ważna dla zmniejszenia liczby osób zakażonych i liczby zgonów. Wyniki badań wykazały, że kwarantanna była najbardziej skuteczna, a jej koszty były mniejsze, kiedy wprowadzono ją na wcześniejszym etapie. Połączenie kwarantanny z innymi działaniami zapobiegawczymi oraz kontrolnymi przyniosło większe efekty niż zastosowanie samej kwarantanny.

Przegląd ten obejmuje dane opublikowane do dnia 12 marca 2020 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Matuszczak Redakcja:

Tools
Information
Share/Save