Czy ćwiczenia fizyczne mają korzystne lub szkodliwe efekty u osób z marskością wątroby?

Wprowadzenie

Długotrwałe uszkodzenie wątroby może powodować tworzenie się blizn, które ostatecznie zastępują zdrową tkankę i powodują trwałe zmiany (marskość). Osoby z marskością wątroby często cierpią z powodu utraty masy i siły mięśniowej. Dlatego ćwiczenia fizyczne mogą być dla nich korzystne.

Pytanie badawcze

U osób z marskością wątroby zbadaliśmy korzystne i szkodliwe skutki ćwiczeń fizycznych poprzez porównanie ich z ćwiczeniami pozorowanymi (np. nadzorowanymi sesjami relaksacyjnymi) lub brakiem ćwiczeń.

Data wyszukiwania

Luty 2018 roku.

Źródło finansowania

Żadne z uwzględnionych w przeglądzie badań nie otrzymało dofinansowania ani wsparcia ze strony przemysłu farmaceutycznego lub elektrotechnicznego.

Charakterystyka badań

Uwzględniliśmy sześć randomizowanych badań klinicznych (uczestnicy są losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup), które objęły 173 osoby. U wszystkich uczestników rozpoznano marskość wątroby. Interwencje obejmowały różne rodzaje ćwiczeń, takie jak jazda na rowerze, chodzenie na bieżni lub podnoszenie ciężarów. Programy dzieliły się na domowe oraz nadzorowane i trwały od 8 do 14 tygodni.

Główne wyniki

Nie wydaję się, że ćwiczenia fizyczne mają wpływ na śmiertelność (zgony), skutki uboczne lub jakość życia.

Jakość danych naukowych

Ogólnie, dane dotyczące skutków ćwiczeń fizycznych miały niską lub bardzo niską jakość. Czynniki obniżające jakość danych obejmowały brak badań z niskim ryzykiem stronniczości, małą liczbą uczestników i niespójne wyniki pomiędzy poszczególnymi badaniami.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Weronika Godzińska Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information