Chirurgia rekonstrukcyjna w leczeniu odleżyn

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Naszym celem był przegląd danych naukowych dotyczących skuteczności chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu odleżyn. Nie odnaleźliśmy badań z randomizacją, które dotyczyłyby tego zagadnienia.

Wprowadzenie

Odleżyny to miejscowe uszkodzenia skóry i/lub niżej położonych tkanek, powstające najczęściej u osób pozostających przez długi czas w jednej pozycji. W przypadku gdy określone części ciała, zwłaszcza te o zmniejszonej grubości tkanki tłuszczowej (dolna część pleców, pięty) doznają ciągłego ucisku z zewnątrz (przykładowo w czasie długotrwałego siedzenia na tej samej części ciała bez zmiany pozycji), przepływ krwi w skórze i niżej położonych tkankach jest ograniczony, co może prowadzić do ich uszkodzenia. Ryzyko powstania odleżyn dotyczy w szczególności ludzi starszych oraz osób mających problemy z poruszaniem się, np. korzystających z wózka inwalidzkiego lub pozostających przez długi czas w szpitalu. Do oceny zaawansowania zmian stosuję się system klasyfikacji odleżyn, w którym odleżyny I stopnia charakteryzują się brakiem uszkodzenia skóry, odleżyny II stopnia obejmują częściowe uszkodzenie skóry i niżej położonych tkanek oraz są z reguły ranami płytkimi, zaś odleżyny III i IV stopnia są ranami otwartymi z towarzyszącym uszkodzeniem niżej położonych tkanek. Odleżyny są poważnymi ranami i wiążą się z koniecznością podjęcia kosztownego leczenia, co sprawia że bardzo ważne jest stosowanie odpowiedniej profilaktyki. W przypadku wystąpienia odleżyn możliwe opcje terapeutyczne obejmują stosowanie opatrunków, antybiotyków oraz środków antyseptycznych. Chirurgia rekonstrukcyjna jest z reguły zarezerwowana dla odleżyn głębokich i/lub trudnych do wyleczenia. Istnieje kilka typów zabiegów chirurgicznych, które mogą zostać przeprowadzone. Większość z nich obejmuje usunięcie martwej tkanki znajdującej się w ranie, a następnie wykorzystanie tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej i/lub skóry, pochodzących z innych części ciała pacjenta, w celu uzupełnienia ubytku.

Charakterystyka badań

We wrześniu 2016 roku przeprowadziliśmy wyszukiwanie badań z randomizacją, w których analizowano skuteczność chirurgii w leczeniu odleżyn. Pomimo faktu, że chirurgia rekonstrukcyjna jest powszechnie stosowana w leczeniu odleżyn, nie odnaleziono badań z randomizacją, ukierunkowanych na ocenę potencjalnych korzyści i ryzyka związanego z zastosowaniem leczenia chirurgicznego lub które mogłyby pomóc w wyborze optymalnej techniki chirurgicznej. Wiele badań wykluczonych z przeglądu zawierało wyniki dotyczące osób poddawanych chirurgii rekonstrukcyjnej bez porównywania ich z osobami niepoddanymi operacji lub u których przeprowadzono inny niż analizowany rodzaj operacji. Oznacza to, że ocena korzyści i ryzyka związanego z zastosowaniem leczenia chirurgicznego lub różnych jego rodzajów nie jest możliwa.

Główne wyniki

Nie odnaleziono badań z randomizacją, w których oceniano skuteczność chirurgii rekonstrukcyjnej w leczenia odleżyn.

Pewność oszacowania danych naukowych

Bilans korzyści i ryzyka w odniesieniu do stosowania chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu odleżyn jest niepewny i niezbędne są bardziej precyzyjne badania na ten temat, zwłaszcza że problem ten jest uważany za priorytetowy zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy.

Niniejsze podsumowanie jest aktualne do września 2016 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Mateusz Świerz Redakcja: Anna Bagińska, Małgorzata Kołcz