Leczenie uzupełniające briwaracetamem w padaczce lekoopornej

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie

Padaczka jest chorobą charakteryzującą się występowaniem częstych napadów drgawkowych. U większości chorych możliwa jest kontrola objawów przy użyciu jednego leku przeciwpadaczkowego, jednak u niektórych konieczne jest stosowanie wielu leków przeciwpadaczkowych. Tacy pacjenci mają padaczkę lekooporną. Briwaracetam (niedostępny w Polsce; przyp.tłum.) jest lekiem przeciwpadaczkowym, który może być stosowany jako leczenie uzupełniające do innego leku przeciwpadaczkowego w celu próby opanowania padaczki lekoopornej.

Cel przeglądu

Celem tego przeglądu było określenie, jaka jest skuteczność i tolerancja briwaracetamu jako leczenia uzupełniającego u pacjentów z padaczką lekooporną.

Wyniki

Byliśmy w stanie zidentyfikować sześć badań, w których badano wpływ dołączenia briwaracetamu do stałego leczenia padaczki lekoopornej. Badania te objęły w sumie 2411 uczestników, w wieku od 16 do 80 lat. Większość pacjentów miała padaczkę ogniskową (padaczkę, która wywodzi się z jednego obszaru mózgu). Pacjenci, którzy otrzymywali briwaracetam w skojarzeniu ze stałym leczeniem przeciwpadaczkowymi mieli dwa razy większą szansę na redukcję o 50% lub więcej napadów drgawkowych w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo (lek nieaktywny, który nie wpływa na padaczkę). Pacjenci przyjmujący briwaracetam byli prawie sześciokrotnie bardziej skłonni do braku napadów padaczkowych niż ci, którzy otrzymywali placebo. Osoby, które otrzymywały briwaracetam były bardziej podatne na wycofanie się z badania z powodu działań niepożądanych, jednak nie miały większej ich częstości w porównaniu z placebo.

Jakość danych naukowych

Dane naukowe pochodzące z badań nad skutecznością briwaracetamu są umiarkowanej jakości. Oznacza to, że możemy być raczej pewni trafności wyników potwierdzających skuteczność briwaracetamu w redukcji napadów drgawkowych w padaczce lekoopornej. Dane dotyczące tolerancji briwaracetamu, np. ilość pacjentów, która opuściła badanie lub którzy doświadczyli działań niepożądanych, były jednak niskiej jakości. Oznacza to, że nie możemy być pewni trafności wyników. W związku z tym konieczne są dalsze badania w celu pełnej oceny tolerancji briwaracetamu. Wszyscy uczestnicy badania byli dorośli i większość z nich miała padaczkę ogniskową. W związku z tym przegląd nie dostarcza informacji o skuteczności briwaracetamu u dzieci i w innych rodzajach epilepsji, takich jak padaczka uogólniona obejmująca w trakcie napadu drgawkowego cały mózg.

Dane są aktualne do października 2018 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Karolina Kosowska Redakcja: Małgorzata Kołcz