Znieczulenie zewnątrzoponowe z przerywanym podawaniem leku (zautomatyzowany kontrolowany bolus) w porównaniu z podaniem ciągłym (wlew podstawowy) w redukcji bólu podczas porodu

Wprowadzenie

Znieczulenie zewnątrzoponowe polega na podaniu leku przeciwbólowego prosto do przestrzeni zewnątrzoponowej (obszaru otaczającego kręgosłup). Jest to skuteczna formą łagodzenia bólu podczas porodu. Lek jest najczęściej podawany za pomocą zaprogramowanej pompy wstrzykującej go przez niewielką rurkę umiejscowioną w przestrzeni zewnątrzoponowej. Tradycyjnie lek był podawany ze stałą prędkością, czyli jako „wlew podstawowy (bazalny)”. Niedawno wykazano zainteresowanie podawaniem leku w sposób przerywany (co jakiś czas ponownie) zamiast wlewu ciągłego. Jest to tak zwane „dozowanie bolusem” lub „zautomatyzowany kontrolowany bolus”, co może być lepsze w łagodzeniu bólu. W tym badaniu dokonano przeglądu danych naukowych dotyczących dwóch interwencji stosowanych przy znieczuleniu zewnątrzoponowym podczas porodu - zautomatyzowanego kontrolowanego bolusa i wlewu podstawowego.

Charakterystyka badań

Dane naukowe są aktualne do stycznia 2018 roku. Znaleźliśmy 12 badań obejmujących 1121 kobiet będących w niepowikłanej ciąży. Nie analizowaliśmy szczegółowo wpływu źródeł finansowania na te badania. Pacjentki, które brały udział w badaniach (znanych jako randomizowane badania kliniczne), zostały losowo przydzielone do grupy otrzymującej leczenie będące przedmiotem badania lub grupy kontrolnej, w której stosowano standardową terapię. W ten sposób redukuje się ryzyko błędu wynikającego z nastawienia zarówno badaczy jak i pacjentek do badania.

Główne wyniki

Okazało się, że zautomatyzowany kontrolowany bolus zmniejsza ryzyko wystąpienia bólu przebijającego (bólu wymagającego dodatkowej interwencji anestezjologa) w porównaniu z wlewem podstawowym leku podczas porodu. Nie prowadzi to do zwiększenia ryzyka cesarskiego cięcia, porodu instrumentalnego (gdy położnik interweniuje poprzez użycie kleszczy lub próżnociągu) lub wydłużenia czasu porodu. Pozwala to również na zmniejszenie wymaganej dawki leku w przeliczeniu na godzinę. Dodatkowo, pięć z siedmiu badań wskazuje na to, że pacjentki preferowały podawanie leku bolusem nad wlewem ciągłym.

Jakość danych naukowych

Jakość danych oceniono jako umiarkowaną dla wszystkich danych, które badaliśmy za wyjątkiem ryzyka cięcia cesarskiego lub porodu instrumentalnego, dla których jakość oceniono jako niską.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Karolina Kosowska Redakcja Małgorzata Kołcz

Tools
Information