Czy elektroniczne papierosy pomagają zaprzestać palenia tytoniu i czy ich stosowanie w tym celu jest bezpieczne?

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie

Elektroniczne papierosy (e-papierosy) to urządzenia elektroniczne, które wytwarzają podobny do dymu aerozol (powszechnie określany jako para lub mgiełka) wdychany przez użytkownika. Para ta zwykle zawiera nikotynę, ale w jej skład nie wchodzi większości substancji toksycznych wdychanych przez palaczy wraz z dymem papierosowym. E-papierosy stały się popularne wśród osób pragnących ograniczyć ryzyko wynikające z palenia tytoniu. Celem niniejszego przeglądu było stwierdzenie czy e-papierosy pomagają palaczom zaprzestać palenia oraz czy takie zastosowanie e-papierosów jest bezpieczne.

Charakterystyka badań

Jest to aktualizacja wcześniej opublikowanego przeglądu. Jego pierwsza wersja została opublikowana w 2014 roku i obejmowała 13 badań. Przygotowując niniejszą aktualizację poszukiwaliśmy badań opublikowanych do stycznia 2016 r. i odnaleźliśmy 11 nowych badań. Tylko dwa z nich są badaniami z randomizacją, których uczestnicy byli obserwowali przez co najmniej sześć miesięcy. Dostarczają one najlepszych danych naukowych. W pozostałych 22 badaniach uczestnicy nie byli poddani długoterminowej obserwacji albo nie przydzielano ich do grup leczenia; tym samym niemożliwe było bezpośrednie porównanie e-papierosów z innymi interwencjami. Badania te w mniejszym stopniu dostarczają nam wiedzy na temat tego czy e-papierosy są pomocne w zaprzestaniu palenia, ale mogą zawierać informacje na temat bezpieczeństwa podczas ich stosowania w krótkiej obserwacji. W dwóch badaniach z randomizacją przeprowadzonych w Nowej Zelandii i Włoszech porównywano e-papierosy zawierające nikotynę z e-papierosami bez nikotyny. Oceniliśmy, że badania te są obciążone małym ryzykiem błędu systematycznego. W jednym badaniu uczestnicy chcieli przestać palić, w drugim natomiast nie wykazywali takiej woli. W badaniu obejmującym osoby pragnące zaprzestać palenia tytoniu porównywano również e-papierosy z plastrami uwalniającymi nikotynę.

Główne wyniki

Połączone wyniki pochodzące z dwóch badań obejmujących 662 osoby wskazują, że stosowanie e-papierosów zawierających nikotynę zwiększa szanse na zaprzestanie palenia w obserwacji długoterminowej w porównaniu ze stosowaniem e-papierosów bez nikotyny. Nie można było określić, czy e-papierosy ułatwiały zaprzestanie palenia skuteczniej niż plastry uwalniające nikotynę, ponieważ liczba uczestników badania była niewielka. Potrzeba większej liczby badań, aby ocenić ten efekt. Pozostałe badania były niższej jakości, jednak potwierdzały te wnioski. W żadnym z badań nie stwierdzono zwiększonego ryzyka zdrowotnego u palaczy korzystających z e-papierosów przez krótki lub średni czas (dwa lata lub krócej) w porównaniu z osobami, które nie stosowały e-papierosów.

Jakość danych naukowych

Ogólna jakość danych jest niska, ponieważ przegląd obejmuje niewielką liczbę badań, jednak badania te zostały prawidłowo przeprowadzone. Potrzebne są dalsze badania oceniające efekty stosowania e-papierosów. Badania na ten temat są obecnie prowadzone.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz