Zastosowanie kaniul donosowych o wysokim przepływie we wspomaganiu oddychania u dorosłych pacjentów na oddziałach intensywnej terapii

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie

Częstym powodem przyjęcia pacjenta na oddział intensywnej terapii (OIT) jest potrzeba wspomagania oddychania. Kaniule donosowe o wysokim przepływie (ang. high flow nasal cannula, HFNC) to małe plastikowe rurki wkładane do nozdrzy, przez które pacjentom wymagającym wspomagania oddychania dostarczana jest ogrzana mieszanka powietrza i tlenu o wysokim przepływie. Są one często stosowane na OIT, jednak nie ma jednoznacznych dowodów na to, czy zapewniają pacjentom długoterminowe korzyści, takie jak skrócenie pobytu na tym oddziale lub zwiększenie szans na przeżycie.

Charakterystyka badań

Dane naukowe są aktualne do marca 2016 roku. W przeglądzie uwzględniono 11 badań, w których wzięło udział łącznie 1972 uczestników. U większości z nich stwierdzono niewydolność oddechową lub zostali właśnie odłączeni od aparatury wspomagającej oddychanie. W badaniach porównano zastosowanie HFNC i tlenoterapii niskoprzepływowej z wykorzystaniem maski twarzowej, kaniul o niskim przepływie oraz urządzeń, które wykorzystują umiarkowane ciśnienie podczas dostarczania tlenu. W grudniu 2016 r. ponownie przeszukaliśmy bazy danych i zajmiemy się analizą wszystkich interesujących nas badań podczas kolejnej aktualizacji tego przeglądu.

Główne wyniki

Nie odnaleźliśmy dowodów na to, że zastosowanie HFNC zmniejsza odsetek terapii zakończonych niepowodzeniem lub zmniejsza ryzyko zgonu, w porównaniu ze stosowaniem urządzeń o niskim przepływie tlenu. Nie odnaleźliśmy również żadnych danych naukowych świadczących o korzyściach ze stosowania HFNC w odniesieniu do częstości występowania działań niepożądanych, długości pobytu na OIT lub czasu trwania wspomagania oddychania. Nie zaobserwowano żadnych różnic pod względem wpływu na stężenie tlenu i dwutlenku węgla we krwi, natomiast jakiekolwiek różnice pod względem częstości oddechów były niewielkie i uznano je za klinicznie nieistotne. W badaniach nie wykazano żadnych różnic pod względem ocenianych przez pacjentów wskaźników dotyczących ich samopoczucia. Tylko w jednym badaniu wykazano, że podczas stosowania HFNC usta pacjentów były mniej suche.

Jakość danych naukowych

W większości badań nie opisano odpowiednio zastosowanych metod, stąd nie wiadomo czy wyniki badań mogły być obciążone ryzykiem błędu systematycznego. Znaleźliśmy mało badań, które kwalifikowały się do włączenia do naszego przeglądu. Dostrzegliśmy także pewne różnice między uczestnikami badań włączonych do przeglądu, szczególnie w zakresie przyczyn zastosowania wspomagania oddychania. Do oceny jakości danych naukowych dla każdego z naszych wyników wykorzystaliśmy metodologię GRADE. Jakość tych danych została oceniona jako niska lub bardzo niska.

Wnioski

Nie byliśmy w stanie zebrać wystarczających dowodów z badań dobrej jakości, aby móc ustalić czy stosowanie HFNC jest bezpiecznym i skutecznym sposobem wspomagania oddychania u dorosłych przebywających na OIT.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Pawlicka Redakcja: Karolina Moćko