Zmiana spożycia soli wśród osób z przewlekłą chorobą nerek

Ludzie z przewlekłą chorobą nerek (PChN) są narażeni na zwiększone ryzyko chorób serca i pogorszenia czynności nerek, które mogą prowadzić do potrzeby dializy lub przeszczepienia nerki. Zmniejszenie ryzyka chorób serca i zachowanie czynności nerek są ważnymi celami leczenia.

Spożywanie dużych ilości soli jest związane zarówno z czynnikami ryzyka chorób serca, jak i pogorszeniem czynności nerek, w tym także nadciśnienia, nadmiaru białka w moczu (białkomocz) oraz nadmiaru płynu (w organizmie). Uważa się, że wśród osób z PChN małe spożycie soli jest szczególnie ważne, ze względu na rolę jaką nerki odgrywają w gospodarce wodno-elektrolitowej w organizmie. Naszym celem było sprawdzenie, czy zmiana spożycia soli w diecie jest korzystna dla osób z przewlekłą chorobą nerek.

Poszukiwaliśmy badań opublikowanych do stycznia 2015 r., w których analizowano wpływ ograniczenia soli w diecie osób z PChN. Znaleźliśmy osiem badań, które spełniły nasze kryteria włączenia, obejmujących łącznie 258 uczestników. Badania obejmowały osoby w początkowym stadium PChN (sześć badań), dializowane otrzewnowo (jedno badanie), lub osoby po przeszczepieniu nerki (jedno badanie). Średni czas trwania badania wynosił sześć tygodni i wahał się od jednego do 26 tygodni. Nie znaleźliśmy żadnych badań, które oceniałyby wpływ spożycia soli na częstość zgonów, choroby serca lub konieczność rozpoczęcia dializy.

W analizie wykazano, że zmniejszenie spożycia soli zmniejszyło 24-godzinne wydalanie sodu z moczem, ciśnienie krwi. W jednym badaniu stwierdzono, że ograniczenie spożycia soli zmniejszyło ryzyko wystąpienia obrzęków. Dawka leku przeciwnadciśnieniowego została znacznie zmniejszona wraz z małym spożyciem soli w diecie. Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie czynności nerek lub masy ciała. Nie stwierdzono znaczącej zmiany w stężeniu cholesterolu całkowitego we krwi lub niedociśnienia.

Brakuje badań oceniających odległe skutki ograniczenia soli u osób z PChN, przez co nie byliśmy w stanie określić bezpośrednich efektów ograniczenia sodu w odniesieniu do głównych punków końcowych, takich jak: zgon i progresja do schyłkowej niewydolności nerek. Przeprowadzenie badań nad odległymi skutkami diety z ograniczoną zawartością sodu, u osób z PChN, a także badań dotyczących sprawdzenia przestrzegania zasad tej diety przez chorych, jest uzasadnione.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information
Share/Save