Zastosowanie octanu desmopresyny (DDAVP) w profilaktyce i leczeniu ostrego krwawienia u ciężarnych z wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia

Pytanie badawcze

Szukaliśmy danych naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania octanu desmopresyny w zapobieganiu i leczeniu ostrego krwawienia u ciężarnych z zaburzeniami krzepnięcia.

Wprowadzenie

Wrodzone zaburzenia krzepnięcia często powodują wystąpienie krwawień w trakcie ciąży i porodu. Powikłania krwotoczne u kobiet z wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia są poważną przyczyną chorób i zgonów związanych z porodem. U kobiet z zaburzeniami krzepnięcia stosuje się leki, których celem jest zatrzymanie krwawienia. Octan desmopresyny to lek stosowany w celu zwiększenia stężenia krążącego we krwi czynnika VIII i zwiększenia lepkości płytek krwi, a tym samym zatrzymania krwawienia. Preparat ten nie jest krwiopochodny i nie niesie ze sobą ryzyka zakażenia. Można go stosować u chorych na chorobę von Willebranda, hemofilię typu A i u osób z wrodzonymi zaburzeniami czynności płytek krwi w celu zapobiegania i leczenia epizodów krwawienia podczas ciąży.

Data wyszukiwania

Dane naukowe są aktualne do 18 czerwca 2015 roku.

Charakterystyka badania

Nie odnaleźliśmy żadnych badań z randomizacją, w których oceniano stosowanie octanu desmopresyny w analizowanej grupie kobiet.

Główne wyniki

W obecnym przeglądzie nie uwzględniono żadnych badań. Biorąc pod uwagę względy etyczne, przeprowadzenie w przyszłości jakichkolwiek badań z randomizacją jest mało prawdopodobne. Niezbędne jest odnalezienie danych naukowych, które przedstawiałyby zarówno ryzyko jak i korzyści ze stosowania octanu desmopresyny w profilaktyce i leczeniu krwawienia u ciężarnych z wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia. Chociaż istnieją dowody naukowe pochodzące z badań obserwacyjnych wskazujące, że lek ten skutecznie zatrzymuje krwawienie i jemu zapobiega, wnioskujemy, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych, wysokiej jakości badań z grupą kontrolną.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agata Nowak Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information
Share/Save