Leczenie stanów zapalnych dziąseł (periodontopatii) u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową i przewlekłą chorobą dziąseł

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Główne pytanie przeglądu, którym zajmowała się grupa Cochrane Oral Health, było następujące - czy leczenie umiarkowanej lub zaawansowanej choroby dziąseł (periodontopatii) ma wpływ na zapobieganie lub leczenie chorób serca i naczyń krwionośnych (chorób sercowo-naczyniowych).

Wprowadzenie

Choroba dziąseł (periodontopatia) to często występujący, przewlekły lub długo utrzymujący się stan, który może się pogarszać z upływem czasu. Objawia się zapaleniem dziąseł mocujących zęby, co powoduje ich obrzęk i ból, a w niektórych sytuacjach prowadzi nawet do utraty kości - wyrostka zębodołowego, w którym umieszczone są zęby.

Badania kliniczne wykazały, że może istnieć zależność między przewlekłą chorobą dziąseł (periodontopatią), a chorobami sercowo-naczyniowymi. Niektórzy badacze twierdzą, że leczenie stanów przewlekłych dziąseł, dzięki któremu pozbywamy się bakterii i zakażenia, a także zapewniamy kontrolę nad zapaleniem, może zapobiegać występowaniu chorób serca lub ich nawrotom.

Charakterystyka badania

Przegląd opiera się na wynikach wyszukiwania aktualnego do 27 sierpnia 2017 roku. Włączono do niego badanie z randomizacją, w którym udział wzięło 303 uczestników.

Główne wyniki

Dotychczas opublikowano tylko jedno badanie, które spełnia kryteria włączenia do przeglądu. Jednak nie zostało ono poprawnie przeprowadzone. Na podstawie dostępnych danych naukowych nie można było stwierdzić, czy leczenie chorób dziąseł (przyzębia) ma jakikolwiek wpływ na zapobieganie chorobom serca lub częstość ich występowania u osób z przewlekłą chorobą dziąseł.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była bardzo niska, gdyż pochodzą one z jednego badania, które zostało niepoprawnie zaprojektowane i przeprowadzone.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Sobieraj Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko