Leczenie podwyższonego poziomu kwasu moczowego u osób z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie

Kwas moczowy jest naturalnym końcowym produktem rozpadu tkanek organizmu oraz pożywienia, w szczególności białek. Jest on zwykle usuwany z krwi przez nerki i wydalany z organizmu w moczu. Jednak jeśli zbyt dużo kwasu moczowego jest wytwarzane lub nerki nie są w stanie usunąć go z krwi to zwykle stwierdza się jego podwyższony poziom we krwi (taki stan jest nazwany hiperurykemią). Związek pomiędzy hiperurykemią i wysokim ciśnieniem tętniczym krwi (jeden z głównych problemów zdrowia na całym świecie) był już opisywany od XIX wieku. Obecnie istnieje coraz więcej danych naukowych wskazujących, że jest to istota korelacja. Celem niniejszego przeglądu była ocena, czy zmniejszenie poziomu kwasu moczowego we krwi może również obniżać ciśnienie tętnicze krwi. Takie podejście może stanowić nowy cel i/lub opcję terapeutyczną dla osób z nadciśnieniem tętniczym.

Charakterystyka badań

W obecnej aktualizacji poprzedniego przeglądu oceniliśmy streszczenia z 349 pozycji piśmiennictwa i wybraliśmy 21 z nich do dalszej analizy. Tylko trzy badania spełniały kryteria włączenia, z których dwa nie zostały zidentyfikowane w poprzedniej wersji przeglądu dotyczącej tego tematu. Włączone badania pochodziły z USA, a grupę badaną stanowili młodzież i dorośli. Celem badań było porównanie leczenia farmakologicznego mającego na celu zmniejszenie poziomu kwasu moczowego z kontrolą (placebo) u osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym.

Co mówią wyniki badań

Okazało się, że leczenie farmakologiczne podwyższonego poziomu kwasu moczowego w porównaniu z placebo nie spowodowało istotnego obniżenia ciśnienia tętniczego u osób z wysokim poziomem kwasu moczowego i wysokim ciśnieniem tętniczym krwi. Badane leczenie było skuteczniejsze niż placebo w zmniejszeniu poziomu kwasu moczowego we krwi. Nie stwierdzono rezygnacji z udziału w badaniu z powodu działań niepożądanych w grupach stosujących leczenie farmakologiczne; jednakże w jednym badaniu jeden pacjent wycofał się ze względu na silną reakcję skórną.

Nie ma więc wystarczających danych naukowych, aby potwierdzić, że stosowanie leków obniżających poziom kwasu moczowego zmniejsza również ciśnienie krwi u osób z nadciśnieniem tętniczym. Potrzebne są dalsze badania w tym zakresie. Jedynie trzy badania spełniały kryteria włączenia, nie możemy być więc pewni, że przyszłe badania nie zmienią przedstawionych wniosków.

Jakość danych naukowych

Ogólnie ujmując, wykazano obecność danych naukowych niskiej jakości, które nie potwierdziły, że leczenie farmakologiczne podwyższonego poziomu kwasu moczowego również wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Badania włączone do przedstawianego przeglądu nie były spójne pod względem prezentowanych wyników. Stwierdziliśmy ponadto dane naukowe wysokiej jakości potwierdzające skuteczność leków w obniżaniu poziomu kwasu moczowego. Ostatecznie, stwierdzono obecność danych naukowych niskiej jakości, które nie potwierdziły większego odsetka rezygnacji z terapii z powodu skutków ubocznych. Wśród głównych powodów (niskiej oceny jakości danych; przyp. tłum.) wyliczyć można: problemy w zakresie planowania badań, brak danych i brak spójności pomiędzy badaniami.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Share/Save