Porównanie stopniowego ograniczania liczby wypalanych papierosów z nagłym rzuceniem palenia

Standardową metodą rzucenia palenia jest kontynuowanie palenia papierosów jak zwykle do dnia rzucenia palenia, gdy palacz zaprzestaje palenia jakichkolwiek papierosów. Większość palaczy, którzy w ten sposób próbowali rzucić palenie, wraca do nałogu. Istnieje zatem pewna grupa osób, które po nieudanej próbie zaprzestania palenia z dnia na dzień, czują się rozczarowane takim podejściem. Alternatywą dla nich mogłoby być stopniowe ograniczanie liczby wypalanych papierosów, prowadzące do całkowitego rzucenia palenia. Istnieją dane wskazujące na to, że ograniczanie palenia poprzedzające całkowite zerwanie z nałogiem, mogłoby cieszyć się popularnością wśród palaczy, co oznacza, iż zaoferowanie takiego podejścia, mogłoby zachęcić ich do rzucenia palenia. Ważne jednak, by zanim zaproponuje się palaczom tę metodę, upewnić się, że stopniowe ograniczanie palenia jest co najmniej tak samo skuteczne, jak jego nagłe zaprzestanie. Mając bowiem wybór, palacz, który mógłby rzucić palenie z dnia na dzień, może zastosować zamiast tego metodę stopniowego ograniczania liczby wypalanych papierosów, a przypadku gdyby nie była ona równie skuteczna – będzie to dla niego niekorzystne. Celem tego przeglądu było porównanie częstości rzucenia palenia przy stosowaniu metody stopniowego ograniczania liczby wypalanych papierosów i metody zakładającej całkowite zaprzestanie palenia z dnia na dzień, aby ocenić czy ta pierwsza metoda jest co najmniej tak samo skuteczna jak nagłe rzucenie palenia. Znaleziono 10 badań, w których porównane zostało rzucenie palenia poprzedzone stopniowym ograniczaniem papierosów oraz nagłe zaprzestanie palenia. Zsumowane wyniki wykazały, że ani metoda ograniczania liczby wypalanych papierosów, ani metoda zakładająca nagłe rzucanie palenia, nie wiążą się z większymi odsetkami rzucenia palenia. Potwierdzało się to zarówno w badaniach, w których częścią interwencji była nikotynowa terapia zastępcza, jak i bez jej zastosowania oraz w tych, w których palaczom oferowane były materiały do samopomocy lub wsparcie behawioralne. Wyniki te sugerują, że palacze powinni mieć możliwość wyboru metody rzucania palenia, czy to poprzez ograniczanie liczby wypalanych papierosów czy też nagłe zerwanie z nałogiem, jednakże, aby zapewnić rozwój nowych rodzajów interwencji, potrzeba więcej badań oceniających, która z metod rzucania palenia jest najbardziej skuteczna.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Błońska Redakcja Katarzyna Mistarz, Małgorzata Bała

Tools
Information
Share/Save