Helioks (mieszanina tlenu i helu) jako leczenie dzieci z podgłośniowym zapaleniem krtani

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu, czy inhalacja helioksu (mieszanina tlenu i helu) jest bezpieczna i korzystna w leczeniu dzieci z podgłośniowym zapaleniem krtani w porównaniu z placebo lub innymi terapiami, takimi jak oddychanie 30% nawilżonym tlenem lub 100% tlenem z epinefryną (adrenaliną - lekiem poprawiającym drożność dróg oddechowych).

Wprowadzenie

Podgłośniowe zapalenie krtani (krup) jest ostrą chorobą powodującą blokadę w obrębie górnych dróg oddechowych (na poziomie krtani; przyp.tłum.). Krup jest częsty wśród dzieci do 6 roku życia. Jest to infekcja wirusowa i częściej występuje w okresie jesienno-zimowym. Objawy obejmują szczekający kaszel, chrypkę, nieprawidłowe odgłosy oddechowe i zaciąganie ścian klatki piersiowej (podczas oddychania; przyp.tłum.).

Rutynowe leczenie tej choroby u dzieci obejmuje podawanie glikokortykosteroidów (silnie działające leki przeciwzapalne i przeciwobrzękowe; przyp.tłum.), jednak ograniczeniem jest opóźniony czas działania leku. Dzieci z ciężką postacią krupu mogą wymagać dodatkowego leczenia ratunkowego, takiego jak założenie rurki intubacyjnej (celem udrożnienia dróg oddechowych; przyp.tłum.) lub mechaniczne wspomaganie oddychania. W przypadku ciężkiego krupu może być konieczne podanie tlenu i adrenaliny w inhalacji w postaci drobnej mgiełki (w formie nebulizacji). Adrenalina jest ogólnie bezpieczna, jednak może powodować działania niepożądane, takie jak przyspieszenie rytmu serca i niepokój. Znalezienie bezpiecznego, skutecznego i szybko działającego leczenia jest ważne dla dzieci i ich rodzin.

Helioks (mieszanina helu i tlenu) może poprawić przepływ powietrza i złagodzić problemy z oddychaniem. Niektóre badania wykazały korzyści ze stosowania helioksu u dzieci z podgłośniowym zapaleniem krtani.

Ten przegląd stanowi uaktualnienie wcześniejszych wersji opublikowanych w 2010 oraz 2013 roku.

Data wyszukiwania

8 lutego 2018 roku.

Charakterystyka badań

Nie włączyliśmy żadnych nowych badań w tej aktualizacji.

Do przeglądu włączono 3 badania z randomizacją (uczestnicy są losowo przydzielani do grupy przyjmującej leczenie), które obejmowały łączenie 91 dzieci z rozpoznanym krupem w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Badania trwały od 7 do 16 miesięcy, 2 z nich przeprowadzono w USA, a jedno w Hiszpanii. W jednym badaniu dzieci z łagodną postacią krupu otrzymywały w inhalacji helioks lub 30% tlen, w drugim badaniu dzieci z umiarkowaną postacią choroby otrzymywały doustnie deksametazon (glikokortykosteroid) w połączeniu z inhalacją z helioksu lub brakiem dodatkowej inhalacji, w trzecim badaniu dzieci z krupem o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego otrzymywały deksametazon w zastrzykach łącznie z inhalacją helioksu lub 100% tlenu z adrenaliną.

Główne wyniki

Helioks wydaje się być bardziej skuteczny niż 30% tlen u dzieci z łagodną postacią podgłośniowego zapalenia krtani, równie skuteczny jak 100% tlen podawany z jedną lub dwiema dawkami adrenaliny; może być nieco bardziej skuteczny niż brak leczenia (dodatkowego; przyp.tłum.) u dzieci z umiarkowanym i ciężkim krupem. W żadnym z badań nie raportowano działań niepożądanych.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była niska ze względu na niewielką liczbę dzieci biorących udział w badaniach, ponadto w jednym badaniu dzieci, ich rodziny oraz lekarze wiedzieli, jakie leczenie było stosowane.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Maciej Polak Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information
Share/Save