Interwencje, których celem jest zapobieganie przyrostowi masy ciała po zaprzestaniu palenia.

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Po zaprzestaniu palenia u większości osób zwiększa się masa ciała. Wielu palaczy jest tym zaniepokojonych i twierdzi, że może to zniechęcić ich do próby rzucenia palenia. Wyniki niektórych badań pokazują, że przyrost masy ciała prowadzi także do powrotu do nałogu po początkowo skutecznym zaprzestaniu palenia. Z drugiej strony, istnieje wiele dobrych powodów pozwalających przypuszczać, że próba ograniczenia przyrostu masy ciała może zmniejszyć szansę na zaprzestanie palenia. Przebadano wiele leków oraz programów behawioralnych, których celem jest ograniczenie przyrostu masy ciała po zerwaniu z nikotynizmem. Spośród terapii lekowych, stosowanie naltreksonu było najbardziej obiecujące, jednak nie ma danych na temat jego wpływu na masę ciała po zakończeniu terapii, jak również nie ma wystarczających danych, by ocenić jego wpływ na d długoterminowe zaprzestanie palenia. Sama edukacja w zakresie kontrolowania masy ciała nie ograniczała przyrostu masy ciała i mogła zmniejszać skuteczność zerwania z nałogiem. Połączenie edukacji w zakresie kontroli masy ciała ze spersonalizowanym wsparciem uwzględniającym osobiste cele oraz indywidualnym bilansem energetycznym ograniczało przyrost masy ciała i nie było dowodów wskazujących na zmniejszenie skuteczności zaprzestania palenia. Okresowe stosowanie diety bardzo niskokalorycznej (VLCD - Very Low Calorie Diet) poprawiło skuteczność rzucania palenia i zapobiegało przyrostowi masy ciała, ale jedynie w krótkiej perspektywie.

Niektóre z terapii antynikotynowych również ograniczały przyrost masy ciała. Bupropion, fluoksetyna, nikotynowa terapia zastępcza (NRT - Nicotine Replacement Therapy) oraz wareniklina ograniczały przyrost masy ciała w trakcie leczenia, jednak wpływ na ograniczenie przyrostu masy ciała był mniejszy po jej zakończeniu i nie ma wystarczających dowodów potwierdzających, że efekty te utrzymały się dłuższym okresie czasu. Istnieją dane sugerujące, że stosowanie ćwiczeń zmniejszało przyrost masy ciała po zaprzestaniu palenia, jednak potrzeba więcej badań w celu wyjaśnienia czy nie było to przypadkowe odkrycie. Wpływ wszystkich interwencji na średni przyrost masy ciała występujący po zaprzestaniu palenia był skromny.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Bartłomiej Matulewicz Redakcja Katarzyna Mistarz