Fizyczne interwencje mające na celu przerwanie lub ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów układu oddechowego

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Chociaż wirusy układu oddechowego zwykle wywołują tylko lekkie choroby, mogą również wywoływać epidemie. Około 10% do 15% osób na całym świecie rocznie choruje na grypę, a wskaźnik zachorowań podczas dużych epidemii wynosi nawet 50%. Globalne pandemiczne zakażenia wirusowe są niszczycielskie. W 2003 r. epidemia ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS) dotknęła około 8000 osób, zabiła 780 i spowodowała ogromny kryzys społeczny i gospodarczy. W 2006 r. nowe zagrożenie pandemią ptasiej grypy H5N1, a w 2009 r. nowe zagrożenie pandemią świńskiej grypy H1N1, wywołały światowy niepokój. Pojedyncze i potencjalnie kosztowne działania (w szczególności stosowanie szczepionek lub leków przeciwwirusowych) mogą być niewystarczające do przerwania rozprzestrzeniania się choroby. Dlatego też poszukiwaliśmy danych naukowych dotyczących skuteczności stosowania prostych barier fizycznych (takich jak pranie ręczne lub noszenie masek) w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusów oddechowych, w tym wirusów grypy.

Włączyliśmy 67 badań, w tym badania z randomizacją oraz badania obserwacyjne o zróżnicowanym ryzyku błędu systematycznego. Łączna liczba uczestników nie została oszacowana, ponieważ całkowity wynik obejmowałby zróżnicowane formy obserwacji: osoby uczestniczące w badaniach oraz obserwacje uczestników i krajów (przedmiot niektórych badań). Zatem każda całkowita liczba byłaby myląca. Rozprzestrzenianie się wirusa oddechowego można ograniczyć poprzez zastosowanie środków higieny (np. mycie rąk), zwłaszcza u młodszych dzieci. Częste mycie rąk może również ograniczyć przenoszenie zanieczyszczeń z dzieci na innych członków gospodarstwa domowego. Wdrażanie barier utrudniających przenoszenie choroby - takich jak izolacja, oraz środków higienicznych (noszenie masek, rękawic i fartuchów) może być skuteczne w powstrzymywaniu epidemii wirusów oddechowych lub na oddziałach szpitalnych. Nie znaleźliśmy żadnych danych naukowych wskazujących, że droższe, drażniące i niewygodne maski N95 są bardziej skuteczne niż proste maski chirurgiczne. Niejasne jest, czy dodanie do normalnego mycia rąk mydłem środków wirusobójczych lub antyseptycznych jest bardziej skuteczne. Nie ma wystarczających danych naukowych na poparcie prowadzenia badań przesiewowych w portach wjazdu na teren danego kraju (tzn. na lotnisku przylotu - przyp. tłum.) i społecznego dystansowania (utrzymywanie odległości co najmniej jednego metra między osobami zakażonymi i niezakażonymi) jako metody ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa podczas epidemii.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Ptasińska Redakcja: Magdalena Koperny, Karolina Moćko