Czy profilaktyka antybiotykowa jest skuteczna lub bezpieczna u kobiet, u których poród drogą naturalną został ukończony w sposób zabiegowy?

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Na czym polega problem?

Chcieliśmy ocenić, czy podawanie antybiotyków wszystkim kobietom, u których poród drogą naturalną zakończył się w sposób zabiegowy (z zastosowaniem kleszczy lub próżnociągu) zapobiega zakażeniom u matki bez zwiększania ryzyka wystąpienia innych ubocznych skutków zarówno u matki jak i dziecka.

Dlaczego problem jest istotny?
Kobiety, u których podczas porodu drogą naturalną zastosowano kleszcze lub próżnociąg, mogą być narażone na większe ryzyko zakażenia po porodzie lub ponownej hospitalizacji w porównaniu z kobietami, które rodziły drogą naturalną spontanicznie. Główne wskazania do porodu zabiegowego to przedłużony drugi okres porodu, podejrzenie wystąpienia problemów z dzieckiem, chęć skrócenia drugiego etapu porodu ze względu na matkę.

Profilaktyczna antybiotykoterapia może być zastosowana w celu zapobiegania lub zmniejszenia ryzyka zakażeń. Istnieją jednak wątpliwości co do korzyści z profilaktycznego stosowania antybiotyków w celu redukcji zakażeń po porodzie zabiegowym.

Jakie dane naukowe odnaleźliśmy?

Poszukiwaliśmy danych naukowych dostępnych w lipcu 2017 roku i znaleźliśmy tylko jedno badanie opublikowane w 1989 roku. Badanie obejmowało 393 kobiety, u których podczas porodu zastosowano kleszcze lub próżnociąg i z których część otrzymała antybiotyk (cefotetan), a część nie miała takiego leczenia. Nie zaobserwowano różnic w zakresie wieku, liczbie wcześniejszych ciąż oraz innych istotnych cechach pomiędzy grupami. W badaniu oceniano jedynie dwa elementy: wystąpienie zakażenia macicy (zakażenie błony śluzowej macicy) i czas pobytu w szpitalu. Wykazano, że u siedmiu kobiet nie otrzymujących żadnych antybiotyków wystąpiło zakażenie macicy (śluzówki macicy). W grupie kobiet otrzymujących antybiotyki nie zaobserwowano zakażeń. Podawanie antybiotyków nie miało wpływu na czas pobytu matki w szpitalu w żadnej z grup. Jakość danych naukowych dla obydwu uzyskanych wyników oceniona jako niską: dane naukowe pochodziły z pojedynczego badania, które obejmowało bardzo małą liczbę kobiet i oceniało tylko dwa punkty końcowe.

Co to oznacza?

Dane naukowe pochodzące z pojedynczego badania sugerują, że profilaktyka antybiotykowa może skutkować niewielką lub żadną różnicą w ryzyku wystąpienia zapalenia śluzówki macicy oraz czasu hospitalizacji matki. Nie było żadnych innych danych dotyczących wyników, które oceniałyby efekty profilaktyki antybiotykowej po porodzie zabiegowym. Do oceny skuteczności interwencji konieczne są dalsze badania dotyczące stosowania profilaktyki antybiotykowej w przypadku porodu ukończonego w sposób zabiegowy.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Andrzej Komorowski, Małgorzata Kołcz