Mleko modyfikowane wzbogacone w składniki odżywcze dla wcześniaków

Pytanie przeglądu

Czy karmienie wcześniaków mlekiem modyfikowanym wzbogaconym o składniki odżywcze (dodatkowe składniki kaloryczne i białko) w porównaniu z mlekiem standardowym, wpływa na poprawę tempa wzrostu i rozwój?

Wprowadzenie

Standardowe mleko modyfikowane (przeznaczona dla niemowląt urodzonych o czasie) może nie dostarczać wcześniakom wystarczającej ilości składników odżywczych, aby wspomóc ich optymalny wzrost i rozwój. Mleko wzbogacone o składniki odżywcze (zawierająca dodatkowe białko i energię z węglowodanów lub tłuszczów oraz inne składniki) ma o około 20% większą zawartość składników odżywczych niż zwykłe mieszanki mleczne. Karmienie wcześniaków, szczególnie bardzo wcześnie urodzonych, preparatami mleka wzbogaconego o składniki odżywcze może zwiększyć przyswajanie składników odżywczych i tempo wzrostu oraz poprawić rozwój dziecka.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy 7 badań, z których większość była niewielka liczbowo (łącznie 590 niemowląt), a w niektórych stwierdzono ryzyko błędu systematycznego.

Główne wyniki

Mleko modyfikowane wzbogacone o składniki odżywcze w porównaniu ze standardową mieszanką mleczną dla wcześniaków nie skraca czasu potrzebnego na uzyskanie urodzeniowej masy ciała, ale wiąże się z większymi wskaźnikami przyrostu masy ciała i większym przyrostem obwodu głowy (choć nie przyrostem na długość) podczas pobytu noworodka w oddziale neonatologicznym. Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące wzrostu i wyników rozwojowych ocenianych po okresie niemowlęcym, które nie wykazują spójnych efektów. Nie ma danych naukowych wskazujących na inne potencjalne korzyści lub szkody związane ze stosowaniem mleka wzbogaconego o składniki odżywcze, w tym dotyczących wpływu na karmienie lub problemy z jelitami.

Wnioski

Chociaż dostępne dane z badań wskazują, że preparaty mleka wzbogacone o składniki odżywcze zwiększają tempo wzrostu wcześniaków podczas ich wstępnego pobytu w szpitalu, nie potwierdzają one wpływu na wzrost lub rozwój w okresie długoterminowym. Konieczne byłyby przeprowadzenie dalszych badań randomizowanych aby rozwiązać te niepewności.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Matuszczak Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information
Share/Save