Porównanie spożycia dużej i małej ilości białka przez dzieci z małą urodzeniową masą ciała karmione mlekiem modyfikowanym

Spożycie białka jest niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju. Na podstawie tempa wzrostu płodu szacuje się, że dla prawidłowego wzrastania niemowlęta o małej urodzeniowej masie ciała muszą spożywać 3,5-4 g/kg/d białka. Ważne jest kontrolowanie ilości spożywanego białka u niemowląt o małej urodzeniowej masie ciała (poniżej 2,5 kg) karmionych mlekiem modyfikowanym. Nadmierne spożycie białka może zwiększać stężenie mocznika i aminokwasów (fenyloalaniny) we krwi, niekorzystnie wpływając na rozwój układu nerwowego. Natomiast niewystarczające spożycie białka może spowalniać rozwój tych niemowląt. Autorzy przeglądu przeszukali literaturę medyczną, aby odnaleźć badania porównujące ilość spożywanego białka w następujących grupach: 3-4 g białka na kg masy ciała na dobę, <3 g/kg/d lub >4 g/kg/d, u niemowląt o małej urodzeniowej masie ciała karmionych mlekiem modyfikowanym w czasie pobytu w szpitalu po urodzeniu. Zwiększone spożycie białka wiązało się ze zwiększonym przyrostem masy ciała około 2 g/kg/d. Zwiększone wbudowywanie azotu do organizmu wskazuje, że było to związane ze zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała. Wniosek ten był oparty na sześciu badaniach, w których zmieniono wyłącznie zawartość białka w mieszance mlecznej. Przemawiają za nim też trzy dodatkowe badania, w których zmiany dotyczyły tez innych składników pokarmowych. Nie zaobserwowano istotnej różnicy stężenia fenyloalaniny w osoczu pomiędzy niemowlętami spożywającymi mleko modyfikowane o dużej i małej zawartości białka. Wnioski z tego przegląd mają ograniczenia, ponieważ różnice zawartości białka w poszczególnych grupach niektórych badań były małe, a mieszanki mleczne w poszczególnych badaniach znacznie się różniły. Niektóre z tych badań obejmowały zdrowsze i bardziej dojrzałe niemowlęta. Badania obejmowały okres od ośmiu dni do dwóch lat, dlatego informacje o odległych skutkach interwencji były ograniczone. Istniejące dane są niewystarczające, by sformułować szczegółowe zalecenia dotyczące mieszanek mlecznych zawierających białko powyżej 4 g/kg/d.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Yana Braskova Redakcja: Piotr Szymczak, Piotr Sawiec

Tools
Information
Share/Save