Czy kursy mające na celu poprawę sposobu komunikacji lekarzy i pielęgniarek z pacjentami chorymi na raka są pomocne?

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pacjenci z chorobą nowotworową i osoby, które się nimi opiekują, często cierpią z powodu stresu psychicznego, który może być zredukowany skuteczną komunikacją i wsparciem ze strony ich lekarza, pielęgniarki lub innego pracownika służby zdrowia (HCP, ang - healthcare professional). Badania wskazują, że umiejętności komunikacyjne nie są wystarczająco udoskonalane wraz z doświadczeniem zawodowym. Dlatego też podejmowane są starania skierowane na organizację kursów podnoszących umiejętności komunikacyjne HCP, zaangażowanych w opiekę nad chorym z nowotworem. Wiele rodzajów szkoleń z zakresu umiejętności komunikacyjnych jest proponowanych (CST, ang. communication skills training) oraz stosowanych w praktyce. Niniejszy przegląd powstał w celu ustalenia, czy CST są skuteczne, jeżeli tak, to które z nich oznaczają się największą efektywnością.

Odnaleźliśmy 15 badań spełniających kryteria włączenia. Wszystkie te badania, z wyjątkiem jednego, przeprowadzono wśród pielęgniarek i lekarzy. Aby ocenić efekty CST w niektórych badaniach przeprowadzano spotkania z prawdziwymi pacjentami, a w innych z aktorami odgrywającymi określoną rolę (symulowani pacjenci). Stwierdziliśmy, że szkolenia CST znacząco poprawiły niektóre umiejętności komunikacyjne pracowników opieki zdrowotnej, w tym posługiwanie się "otwartymi pytaniami" podczas wywiadu lekarskiego w celu zebrania informacji i wykazanie empatii jako sposobu wsparcia swoich pacjentów. Nie wykazano istotnych różnic w odniesieniu do innych ocenianych umiejętności komunikacyjnych pomiędzy HCP, którzy otrzymali szkolenie, a tymi, którzy w nich nie uczestniczyli. Nie znaleźliśmy danych naukowych sugerujących obecność korzyści płynących z CST dla zdrowia psychicznego i fizycznego pacjentów, poziomu satysfakcji lub jakości życia, jednakże kilka badań skupiało się na tych wynikach. Ponadto nie jest jasne, czy poprawa umiejętności komunikacyjnych wśród HCP jest trwała i jakie rodzaje CST są najlepsze.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Share/Save