Nie ma wystarczających danych pozwalających określić czy antykoagulanty zapobiegają tworzeniu zakrzepów u pacjentów chorych na przewlekłą niewydolność serca z prawidłowym rytmem zatokowym.

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Zakrzepy (choroba zakrzepowo-zatorowa) w płucach, kończynach dolnych i mózgu (udar niedokrwienny) mogą prowadzić do niesprawności oraz śmierci pacjentów chorujących na niewydolność serca. Chociaż w przypadku antykoagulantów takich jak warfaryna udowodniono korzyść z ich stosowania w podgrupach pacjentów cierpiących na niewydolność serca i migotanie przedsionków, istnieje niewiele danych wskazujących na korzystne działanie warfaryny w szerszej populacji osób cierpiących na niewydolność serca. Mogą również pojawić się poważne działania niepożądane takie jak krwawienie (występowanie wrzodów i udaru krwotocznego). Obecnie nie ma danych przemawiających za zaleceniem rutynowego stosowania antykoagulantów w profilaktyce zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z niewydolnością serca z prawidłowym rytmem zatokowym.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Bartłomiej Matulewicz Redakcja Paulina Rolska