Trening fizyczny u chorych po przebytym udarze mózgu

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Przeprowadziliśmy przegląd danych naukowych, którego celem było sprawdzenie czy trening fizyczny poprawia stan zdrowia oraz funkcjonowanie u chorych po przebytym udarze mózgu.

Wprowadzenie

Sprawność fizyczna jest ważna, ponieważ umożliwia wykonywanie codziennych czynności, takich jak chodzenie czy wchodzenie po schodach. Poszczególne osoby różnią się między sobą pod względem poziomu sprawności fizycznej. Na przykład, kondycja fizyczna u mężczyzn wydaje się być nieco większa niż u kobiet i u wszystkich zmniejsza się wraz z wiekiem oraz gdy stajemy się mniej aktywni fizycznie. Szczególnie u osób po udarze mózgu sprawność fizyczna jest często mała. Może to ograniczać wykonywanie codziennych czynności oraz pogorszyć niesprawność powstałą w wyniku udaru mózgu. Z tego powodu zalecono trening fizyczny jako skuteczną metodę poprawy sprawności u osób po przebytym udarze mózgu. Ponadto wykonywanie ćwiczeń fizycznych może mieć szereg innych zalet, istotnych dla osób po udarze mózgu, takich jak: poprawa w zakresie czynności poznawczych (myślenia), poprawa samopoczucia i jakości życia, co może zmniejszyć ryzyko wystąpienia kolejnego udaru mózgu.

Charakterystyka badań

Zidentyfikowano 58 badań spełniających kryteria włączenia do przeglądu, opublikowanych do lutego 2015 roku. W badaniach wzięło udział łącznie 2797 uczestników, otrzymujących opiekę na wszystkich etapach, włączając pacjentów przebywających w szpitalu lub wypisanych do domu. Większość osób uczestniczących w badaniach potrafiła samodzielnie chodzić. W badaniach oceniano różne techniki treningu fizycznego, które obejmowały: 1) ćwiczenia usprawniające układ krążeniowo-oddechowy (trening wytrzymałościowy), 2) trening oporowy (siłowy), 3) trening mieszany, łączący trening wytrzymałościowy i oporowy.

Najważniejsze wyniki

Stwierdzono, że trening wytrzymałościowy, obejmujący w szczególności chodzenie, może poprawiać zdolność do wykonywania ćwiczeń oraz umiejętność chodzenia po udarze mózgu. Trening mieszany poprawia umiejętność chodzenia oraz zdolność utrzymywania równowagi. Jednak nie ma wystarczających danych naukowych, aby wyciągnąć wiarygodne wnioski dotyczące wpływu treningu fizycznego na inne obszary takie jak: jakość życia, samopoczucie czy czynności poznawcze. Czynności poznawcze u osób po przebytym udarze mózgu, pomimo tego, że są kluczowym przedmiotem zainteresowania, nadal pozostają słabo zbadane. Nie odnaleziono dowodów naukowych wskazujących na to, żeby którakolwiek z technik treningu fizycznego powodowała kontuzje albo inne problemy zdrowotne; ćwiczenia fizyczne wydają się być bezpieczną interwencją. Konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań oceniających korzyści istotne dla osób po przebytym udarze mózgu, w szczególności dla osób po ciężkim udarze mózgu, które nie są w stanie chodzić.

Jakość danych naukowych

Badania dotyczące treningu fizycznego mogą być trudne do przeprowadzenia. Oznacza to, że większość włączonych badań obejmowała małą liczbę uczestników i cechowała je umiarkowana jakość. Jednak niektóre wyniki pochodzące z różnych badań były spójnie i wykazywały podobny efekt.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko