Czy antybiotyki makrolidowe powinny być stosowane w leczeniu astmy przewlekłej?

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Główne zagadnienia. Wyniki badań nie wskazują, że makrolidy są lepsze od placebo w większości wyników zdrowotnych. Możliwe, że przynoszą korzyść w odniesieniu do objawów (mierzonych na skalach objawów) i czynności płuc, ale ta ostatnia zależy od tego, w jaki sposób jest mierzona. Dane naukowe były bardzo niskiej jakości, dlatego nie możemy wykluczyć ewentualności wystąpienia innych korzyści lub szkód.

Wprowadzenie

Astma jest przewlekłą chorobą, w której stan zapalny dróg oddechowych prowadzi do kaszlu, świszczącego oddech oraz problemów z oddychaniem. Istnieją prawdopodobnie różne przyczyny wystąpienia rzeczonego stanu zapalnego oraz powodów jego utrzymywania się, dlatego może on wymagać odmiennych metod leczenia. Infekcje obejmujące płuca mogą być jedną z przyczyn choroby, a makrolidy są rodzajem antybiotyku, który można stosować długoterminowo jako sposób na zmniejszenie nasilenia objawów u tych osób.

Jak odpowiedzieliśmy na postawione pytanie

Poszukiwaliśmy badań obejmujących osoby dorosłe lub dzieci z astmą, którzy otrzymywali makrolidy lub placebo przez co najmniej 4 tygodnie, żeby sprawdzić czy podawanie makrolidów wiązało się ze zmniejszeniem u nich nasilenia objawów oraz czy sprawiły, że byli oni mniej narażeni na wystąpienie napadu astmy, często określanego jako ‘zaostrzenie’. Ostatniego wyszukiwania badań dokonaliśmy w kwietniu 2015 r. Po odnalezieniu wszystkich istotnych badań, wydobyliśmy z nich informacje na temat napadów astmy wymagających przyjęcia do szpitala, napadów astmy, które musiały być leczone doustnymi steroidami, nasilenia objawów mierzonych za pomocą skal, kontroli astmy, jakości życia, różnych metod pomiaru czynności płuc, potrzeby doraźnego stosowania inhalatorów, poważnych działań niepożądanych oraz pomiarów aktywności astmy za pomocą badań krwi i plwociny.

Jakie dane odnaleźliśmy

Zidentyfikowaliśmy 23 badania, obejmujące 16 nowych badań, które opublikowano od czasu ostatniego wyszukiwania przeprowadzonego w 2007 r. Generalnie, nieco ponad 1500 osób otrzymywało makrolid lub placebo. Było wiele problemów odnośnie sposobu, w jaki opisano badania, na ile skrupulatnie podano dane, co skłoniło nas do uznania danych naukowych za bardzo niskiej jakości, podważając nasze zaufanie do większości wyników. Badania bardzo różniły się pomiędzy sobą, na przykład stopniem ciężkości astmy, rodzajem podawanych makrolidów oraz długością okresu leczenia.

W dokonanym przez nas przeglądzie nie wykazaliśmy, aby makrolidy były lepsze od placebo dla większości ważnych wyników, które analizowaliśmy. Jednakże, mogą on mieć korzystne działanie w odniesieniu do nasilenia objawów (mierzonych w skalach objawów) oraz czynności płuc, i nie możemy wykluczyć ewentualności, że są one dla niektórych osób pomocne albo że powodują szkody. Nie zgłaszano poważnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem makrolidów, jednak w 16 badaniach nie wypowiedziano się czy jakiekolwiek wystąpiły.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Ole Redakcja: Małgorzata Bała