Czy interwencje polegające na ćwiczeniach fizycznych pomagają rzucić palenie?

Pytanie badawcze

Poszukiwaliśmy danych naukowych na temat skuteczności programów ćwiczeń fizycznych u osób chcących rzucić palenie. Chcieliśmy sprawdzić, czy ćwiczenia fizyczne - same albo w połączeniu z programami antynikotynowymi - pomogły rzucić palenie na co najmniej 6 miesięcy większej liczbie osób, niż tylko programy antynikotynowe (ew. w połączeniu z edukacją zdrowotną).

Wprowadzenie

Poradnie antynikotynowe i materiały dla pacjentów zwykle zalecają ćwiczenia fizyczne osobom pragnącym rzucić palenie. Stosowanie regularnych ćwiczeń może ułatwić zerwanie z nałogiem dzięki redukcji nasilenia zespołu odstawienia i głodu nikotynowego, a także pomóc w kontroli wzrostu masy ciała.

Zakwalifikowane badania

Dane naukowe są aktualne na kwiecień 2014 r. Znaleźliśmy 20 badań, w których uczestniczyło 5870 osób. W 9 badaniach brały udział wyłącznie kobiety, a w 1 - wyłącznie mężczyźni. Badania różniły się w zakresie czasu trwania i intensywności oferowanych programów. Zakwalifikowaliśmy tylko te badania, w których rzucenie palenia oceniano po co najmniej 6 miesiącach. W większości badań programy treningowe obejmowały zajęcia w grupach oraz ćwiczenia prowadzone w domu.

Najważniejsze wyniki

Ponieważ w badaniach wykorzystywano programy różnego typu i różnej intensywności, wyniki nie zostały zsumowane.

W 4 badaniach osoby biorące udział w programie ćwiczeń znamiennie częściej rzucały palenie po ukończeniu terapii niż osoby, które brały udział tylko w programie antynikotynowym. Tylko 2 spośród 20 badań wykazały długofalową skuteczność programów treningowych w rzucaniu palenia. W jednym z tych badań stwierdzono, że po upływie 3 i 12 miesięcy częstość niepalenia była większa w grupie ćwiczeń. Po 12 miesiącach szansa na niepalenie po ukończeniu programu ćwiczeń była ponaddwukrotnie większa, ale wyniki badania były na granicy istotności statystycznej. W drugim badaniu po 6 miesiącach stwierdzono istotnie większą częstość niepalenia w grupie biorącej udział w programie ćwiczeń i w programie antynikotynowym, w porównaniu z grupą otrzymującą jedynie krótką poradę zaprzestania palenia. Pozostałe badania nie wykazały wpływu programów treningowych na rzucanie palenia, ale mogło to wynikać z niewielkiego rozmiaru badań (małej liczby uczestników) lub niedostatecznej intensywności ćwiczeń.

Jakość danych naukowych

Jakość danych wskazujących, że programy treningowe pomagają rzucić palenie jest bardzo niska; potrzeba więcej badań na ten temat. Problemy dotyczą sposobu zaprojektowania badania, możliwego ryzyka błędów systematycznych i różnic między badaniami.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Bartłomiej Matulewicz, redakcja Łukasz Strzeszyński

Tools
Information
Share/Save