Dieta ketogenna oraz inne metody leczenia żywieniowego w leczeniu padaczki

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie

Padaczka to choroba, w której występują powtarzające się drgawki spowodowane przez nieprawidłowe wyładowania elektryczne zachodzące w mózgu. Większość drgawek można opanować za pomocą jednego lub więcej leków przeciwdrgawkowych, jednakże po pewnym czasie leki mogą już nie być skuteczne w opanowaniu napadów (padaczka lekooporna). U osób z padaczką lekooporną można rozważyć stosowanie specjalnej diety (zwanej dietą ketogenną). Dieta ketogenna to dieta bogata w tłuszcze a uboga w węglowodany.

Celem przeglądu była ocena wpływu stosowania diety ketogennej na kontrolę napadów padaczkowych oraz na czynności poznawcze (np. uczenie się, skupienie się oraz osiąganie celów edukacyjnych u dzieci; uczenie się, skupienie się i pamięć u osób dorosłych) oraz zachowanie. Oceniliśmy również skutki uboczne diety oraz liczbę uczestników, którzy zrezygnowali z udziału w badaniu, a także przyczyny tych rezygnacji.

Data wyszukiwania

Dane są aktualne na marzec 2015 r.

Charakterystyka badań

W medycznych bazach danych przeprowadziliśmy wyszukiwanie badań z randomizacją (badania kliniczne, w których uczestnicy losowo przydzielani są do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia) obejmujących osoby dorosłe lub dzieci z padaczką, w których porównywano dietę ketogenną z innym leczeniem. Odnaleźliśmy siedem badań z randomizacją, obejmujących 427 uczestników. Badania trwały od trzech do sześciu miesięcy.

Kluczowe wyniki

Efekty uboczne diety ketogennej w krótkim okresie obserwacji obejmowały biegunkę, zaparcia i wymioty. W dłuższej perspektywie, taka dieta może mieć niekorzystny wpływ na serce.

We wszystkich badaniach opisywano odsetek uczestników rezygnujących z badania z powodu braku poprawy oraz ze względu na małą tolerancję diety.

W żadnym z badań nie opisywano wpływu diety ketogennej na czynności poznawcze i zachowanie.

W ostatnim czasie, dla innych, bardziej akceptowalnych rodzajów diet ketogennych np. zmodyfikowanej diety ketogennej Atkinsa wykazano podobny efekt w odniesieniu do kontroli napadów padaczkowych jak dla bardziej restrykcyjnych diet ketogennych. Jednakże niezbędne są dalsze badania.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych oceniono nisko, ze względu na ograniczenia włączonych badań: małą liczbę uczestników w poszczególnych badaniach oraz włączanie jedynie dzieci.

Obecnie istnieje niewiele badań dotyczących stosowania takich diet u osób dorosłych, dlatego potrzebne są dalsze badania w tym zakresie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając