Interwencje ukierunkowane na zapobieganie rozwojowi otyłości wśród dzieci

Otyłość w dzieciństwie może powodować problemy społeczne, psychologiczne i zdrowotne, a ponadto ma związek z otyłością i złym stanem zdrowia w wieku dorosłym.  Rozwój otyłości związany jest z aktywnością fizyczną oraz sposobem odżywiania. Na świecie przeprowadzono 55 badań, w których oceniano programy mające korzystnie wpływać na jeden lub oba te elementy.  Mimo że wiele badań wskazywało na różnego stopnia poprawę w zakresie żywienia dzieci lub ich aktywności fizycznej, to tylko w niektórych udało się stwierdzić wpływ danego programu na stopień otyłości.  Po połączeniu badań korzystny wpływ programów stał się widoczny, ale pomiędzy wynikami poszczególnych badań były duże różnice, których nie potrafiliśmy wyjaśnić. Ponadto wydaje się, że wnioski mogą być obarczone błędem wynikającym z braku małych badań z negatywnymi wynikami. Próbowaliśmy również sprawdzić, dlaczego niektóre programy działają lepiej od innych oraz czy udział dzieci w programach może być potencjalnie szkodliwy.  Tylko w kilku badaniach próbowano ocenić negatywne skutki programów; ich wyniki sugerują, że analizowane strategie profilaktyki otyłości nie nasilają obaw związanych z wyglądem, nie prowadzą do niezdrowych nawyków żywieniowych, do niedowagi ani do niezdrowych postaw w odniesieniu do wagi ciała, oraz że korzyści mogą odnieść wszystkie dzieci.  Potrzeba więcej badań wśród małych dzieci oraz młodzieży, aby lepiej ocenić efekty profilaktyki otyłości w tych grupach wiekowych; należy też sprawdzić, jak długo utrzymują się efekty interwencji.  Ponadto musimy znaleźć sposób, jak przełożyć wyniki badań na korzyści dla wszystkich dzieci poprzez wdrażanie skutecznych działań do codziennej praktyki w domu, szkole, placówkach opieki nad dzieckiem, systemie ochrony zdrowia oraz w szerszej społeczności. 

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny, Redakcja Łukasz Strzeszyński

Tools
Information
Share/Save