Czy interwencje skierowane do rodziców i opiekunów dzieci zmniejszają narażenie dzieci na dym tytoniowy?

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie

Dzieci narażone na dym tytoniowy (bierne narażenie na dym tytoniowy) są obciążone większym ryzykiem chorób płuc, infekcji i innych poważnych powikłań, takich jak zespół nagłej śmierci niemowląt. Zapobieganie narażeniu na dym tytoniowy w okresie niemowlęctwa i dzieciństwa może istotnie poprawić zdrowie dzieci. Palący rodzice są głównym źródłem narażenia dzieci na dym tytoniowy. Starsze dzieci są ponadto narażone w placówkach opiekuńczych lub oświatowych.

Cele

Określenie skuteczności interwencji, których celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na dym tytoniowy.

Metody

Przegląd badań dotyczący skuteczności interwencji adresowanych do rodziców i opiekunów, których celem jest ograniczenie narażenia dzieci na dym tytoniowy, został przeprowadzony przez badaczy Cochrane Collaboration. Przez rodzinę i opiekunów rozumiano rodziców i innych członków rodziny, pracowników instytucji opieki nad dzieckiem oraz nauczycieli zaangażowanych w opiekę i edukację niemowląt i dzieci do 12 lat. Przeszukano kilka baz w celu odnalezienia odpowiednich badań. Ten przegląd jest aktualizacją poprzedniego; zebrano dane do września 2013 r. Dwóch autorów niezależnie oceniało publikacje naukowe i dokumentowało potrzebne informacje.

Wyniki

Do przeglądu włączono 57 badań o zróżnicowanej jakości. Jedynie w 14 badaniach wykazano skuteczność ocenianej interwencji w zmniejszaniu narażenia dzieci na dym tytoniowy. Interwencje te były różne; siedem z nich polegało na intensywnym poradnictwie lub rozmowach motywacyjnych. W 42 badaniach nie wykazano istotnego statystycznie zmniejszenia narażenia dzieci na dym tytoniowy; 14 z nich obejmowało intensywniejsze metody poradnictwa lub rozmowy motywacyjne. Celem jednego z badań nie była redukcja narażenia dzieci na dym tytoniowy, lecz zmniejszenie nasilenia objawów astmy; osiągnięto zmniejszenie nasilenia objawów za pomocą rozmów motywacyjnych.

Podsumowanie autorów

Mimo, że oceniano wiele interwencji, w tym programów edukacyjnych i doradczych dla rodziców, których celem było zmniejszenie narażenia dzieci na dym tytoniowy, to nie wykazano jednoznacznie ich skuteczności. Przegląd nie wykazał, czy poszczególne interwencje zmniejszające palenie rodziców i narażenie dzieci na dym tytoniowy są skuteczniejsze od innych. Jednakże zidentyfikowano siedem badań, w których wykazano, że intensywne poradnictwo lub rozmowy motywacyjne w placówkach medycznych są skuteczne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Łukasz Strzeszyński

Share/Save