Fail media digital: Tambahan zat besi harian untuk memperbaiki anemia, taraf zat besi dan kesihatan dalam kalangan wanita yang datang haid

Pada bulan April 2016, Sant-Rayn Pasricha dari MRC Weatherall Institut Perubatan Molekul di Universiti Oxford di UK dan rakan-rakan sekerjanya dari Australia dan Kanada telah menerbitkan ulasan baharu mereka tentang penggunaan zat besi tambahan oleh wanita yang datang haid, dengan itu mengukuhkan koleksi bukti Cochrane tentang rawatan keadaan kekurangan zat besi.Hasil penyelidikan terbaharu dihuraikan dalam podcast ini.