Ambang Keahlian Cochrane

Siapa yang boleh menjadi ahli Cochrane?

Skim keahlian Cochrane dilancarkan pada tahun 2017. Semua penyumbang sedia ada Cochrane ditawarkan keahlian pada masa ini.

Sesiapa yang berminat dengan kerja Cochrane kini boleh mendaftar untuk Sertai Cochrane. Perjalanan anda bermula sebagai penyokong dengan akaun Cochrane. Anda layak dari status penyokong kepada status ahli berdasarkan sumbangan anda kepada kerja Cochrane.

Orang yang bekerja untuk Cochrane layak keahlian untuk tempoh pekerjaan mereka. Sila lihat 'Peranan mana yang memberi keahlian Cochrane? '

Setiap ahli perlu bersetuju dengan terma dan syarat keahlian kami. Anda juga harus mengesahkan bahawa anda tidak bekerja untuk syarikat farmaseutikal atau peranti perubatan, atas sebab-sebab konflik kepentingan.

Bagaimanakah saya menjadi ahli Cochrane?

Keahlian dicapai dengan menyumbang kepada kerja Cochrane dalam cara yang mantap dan substantif. Sila lihat 'Tugas mana yang mendapat keahlian Cochrane?'

Sambil menyumbang kepada Cochrane, anda mendapat mata keahlian. Jika anda memperoleh lebih daripada 1,000 mata dalam tempoh 12 bulan, ini akan memberikan keahlian satu tahun. Anda akan ditawarkan keahlian secara automatik - perhatikan e-mel yang meminta anda untuk mengaktifkan keahlian anda. Ia boleh mengambil masa sehingga 10 hari bekerja dari mencapai ambang mata untuk menerima e-mel pengaktifan anda.

Sambil anda terus menyumbang secara berterusan, keahlian anda juga akan diperbaharui secara automatik.

Penyokong boleh melakukan aktiviti gabungan untuk mendapatkan keahlian. Sebagai contoh, jika anda menulis pos blog dan menyelesaikan tiga tugas dalam PertukaranTugas dalam tempoh 12 bulan, anda akan memperolehi 1,100 mata dan diberi keahlian 1 tahun. Jika anda menerbitkan ulasan, anda akan memperoleh 5,000 mata dan layak mendapat keahlian 5-tahun.

Tugas manakah yang mendapat keahlian Cochrane?

Jadual di bawah memberi contoh jenis sumbangan yang diambilkira untuk keahlian. Sila lihat Jenis sumbangan dan mata keahlian untuk senarai lengkap.

TugasMata untuk setiap tugas
Terbitkan protokol Cochrane3000
Terbitkan ulasan Cochrane atau semak kemaskini5000
Kajian semula setara protokol atau ulasan Cochrane500
Kajian semula setara pengguna protokol atau ulasan Cochrane500
Menghadiri acara Cochrane (kolokium)500
Saringan rekod Kumpulan Cochrane1 mata setiap rekod kajian yang disaring
Latihan amali pelajar1000
PertukaranTugas misalnya. pengekstrakan data200
Memimpin bengkel latihan, seminar atau persembahan500
Terjemahan melalui Memsource1 mata setiap 2 perkataan yang diterjemah

Kami telah mencuba untuk memasukkan seberapa banyak jenis sumbangan yang mungkin, tetapi sumbangan penyokong kami sangat luas dan pelbagai, tidak dapat dielakkan beberapa sumbangan mungkin tertinggal.

Jika anda fikir anda, atau seseorang yang bekerja dengan anda, telah membuat sumbangan yang besar kepada Cochrane tetapi belum lagi diberi ganjaran, sila beritahu kami dengan menghubungi membership@cochrane.org.

Peranan manakah yang membolehkan keahlian Cochrane?

Orang yang bekerja untuk Cochrane dalam peranan tertentu akan secara automatik layak untuk keahlian semasa mereka berada dalam jawatan. Ini termasuk:

 • Ahli Lembaga dan Majlis
 • Kakitangan semua kumpulan dan rangkaian Cochrane
 • Editor kumpulan Cochrane
 • Pengurus projek penterjemahan
 • Ahli kumpulan eksekutif
 • Convenor Kumpulan Kaedah
 • Ahli komiti saintifik, pasukan editorial Buku Panduan, panel Arbiter Pembiayaan
 • Ahli Pasukan Eksekutif Pusat

Jika anda bekerja untuk Cochrane dan belum menjadi ahli, sila hubungi membership@cochrane.org.

Berapa lama keahlian saya akan bertahan?

Keahlian adalah terhad kepada masa. Jika anda terus menyumbang kepada Cochrane secara berterusan, keahlian anda akan diperbaharui secara automatik.

Keahlian dibahagikan kepada tiga mekanisme:

 1. Keahlian tahunan berterusan untuk aktiviti berasaskan tugas
 2. Syarat keahlian 3-tahun atau 5-tahun untuk penulis sumbangan yang diterbitkan
 3. Keahlian berdasarkan peranan untuk selama seseorang memegang peranan tertentu

Keahlian adalah tidak terkumpul. Jika penerbitan ulasan memberi anda 5 tahun keahlian, menerbitkan ulasan berikutnya 2 tahun kemudian akan memulakan permulaan tempoh 5-tahun yang baru, agar secara keseluruhan anda menerima 7 tahun (bukan 10 tahun) keahlian.

Jika keahlian seseorang tamat, dan mereka tidak lagi memberi sumbangan kepada Cochrane, keahlian mereka akan luput, dan mereka akan menjadi penyokong.

Share/Save