Strategi sehingga 2020

Bagaimana kami melakukannya?

Strategi sehingga 2020, mensasarkan bukti Cochrane diambil dalam membuat keputusan kesihatan di seluruh dunia.

Ia mentakrifkan bagaimana kami berhasrat untuk mencapainya dan menyediakan rangka kerja membuat keputusan Cochrane pada masa depan, membantu kami respon kepada peluang strategik dan cabaran yang dihadapi dalam dekad akan datang dan seterusnya. Ia adalah hasil proses kerjasama yang dilakukan oleh para penyumbang rangkaian global kami; dan mewakili wawasan kolektif organisasi sehingga 2020 yang bergantung kepada para penyumbang untuk memastikan kejayaannya.

Strategi sehingga 2020 bertujuan untuk mencapai empat matlamat utama: distrukturkan sebagai tiga bidang yang saling bertaut dengan tumpuan dan prioriti yang sama (Matlamat 1-3), disokong oleh bidang asas keempat (Matlamat 4) yang direka untuk mengukuhkan organisasi dan menyokong misi baru kami:

MATLAMAT 1: Menghasilkan bukti

Untuk menghasilkan ulasan sistematik berkualiti tinggi, relevan, terkini dan lain-lain bukti penyelidikan bagi membuat keputusan kesihatan termaklum.

MATLAMAT 2: Membuat bukti kami boleh dicapai

Untuk membolehkan bukti Cochrane dicapai dan berguna kepada semua, di mana sahaja di dunia ini.

GOAL 3: Menyokong bukti

Untuk menjadikan Cochrane 'laman bukti' bagi membuat keputusan kesihatan termaklum, membina pengiktirafan lebih besar terhadap kerja kami, dan menjadi penyokong utama penjagaan kesihatan bermaklumatkan bukti.

MATLAMAT 4: Membina organisasi yang berkesan dan mampan

Untuk menjadi organisasi antarabangsa yang pelbagai, inklusif dan telus yang memanfaatkan semangat dan kemahiran para penyumbang kami dengan berkesan, dipandu oleh prinsip-prinsip kami, ditadbir secara bertanggungjawab, diurus dengan cekap dan menggunakan sumber-sumber secara optimum.

Klik untuk membaca strategi penuh sehingga 2020