Strategi sehingga 2020
 

Strategi sehingga 2020

Bagaimana kami melakukannya?

Strategi sehingga 2020, mensasarkan bukti Cochrane diambil dalam membuat keputusan kesihatan di seluruh dunia.

Ia mentakrifkan bagaimana kami berhasrat untuk mencapainya dan menyediakan rangka kerja membuat keputusan Cochrane pada masa depan, membantu kami bertindak balas terhadap peluang strategik dan cabaran yang dihadapi dalam dekad yang akan datang dan juga seterusnya. Ia adalah hasil daripada proses kerjasama yang dilakukan oleh rangkaian global penyumbang; dan mewakili wawasan kolektif organisasi untuk 2020 yang bergantung kepada penyumbang-penyumbang untuk memastikan kejayaannya.

Strategi sehingga 2020 bertujuan untuk mencapai empat matlamat utama: distrukturkan sebagai tiga bidang yang saling bertaut dengan tumpuan dan keutamaan yang sama (Gol 1-3), disokong oleh bidang asas keempat (Matlamat 4) yang direka untuk mengukuhkan organisasi dan menyokong misi baru kami:

MATLAMAT 1: Menghasilkan bukti

Untuk menghasilkan ulasan sistematik berkualiti tinggi, relevan, terkini dan lain-lain bukti penyelidikan bagi memaklumkan keputusan kesihatan.

MATLAMAT 2: Menjadikan bukti kami boleh dicapai

Untuk membolehkan bukti Cochrane dicapai dan berguna kepada semua, di mana sahaja di dunia ini.

GOAL 3: Menyokong bukti

Untuk menjadikan Cochrane 'rumah bukti' bagi memaklum keputusan kesihatan, membina pengiktirafan yang lebih besar terhadap kerja kami, dan menjadi penasihat utama bagi penjagaan kesihatan bukti bermaklumat.

MATLAMAT 4: Membina organisasi yang berkesan dan mampan

Untuk menjadi organisasi antarabangsa yang meluas, inklusif dan telus yang berkesan memanfaatkan semangat dan kemahiran penyumbang kami, dipandu oleh prinsip-prinsip kami, ditadbir secara akauntabiliti, diurus dengan cekap dan menggunakan sumber-sumber secara optimum.

Klik untuk membaca penuh strategi untuk tahun 2020

Tutup

Sasaran-sasaran 2018

Lembaga Tadbir Urus Cochrane, meluluskan sasaran Tahunan untuk penghantaran oleh komuniti Cochrane dan pasukan Eksekutif Pusat bagi menyokong strategi ke 2020.

Bersama-sama masyarakat pasukan Eksekutif Pusat dan Cochrane akan:

  1. Membentuk lapan rangkaian Kumpulan kajian baru, dan memulakan pelaksanaan pelan rangkaian dan cara-cara yang lebih baik untuk bekerja bersama-sama.
  2. Melengkapkan aliran teknologi standard baru bagi penghasilan kajian Cochrane.
  3. Bersetuju jenis-jenis ulasan utama Cochrane masa depan, dan sumber-sumber data melalui perkembangan satu ‘strategi kandungan’, dan memulakan aktiviti-aktiviti implementasi berkaitan.
  4. Menyampaikan lebih banyak ciri-ciri dan pemantapan Perpustakaan Cochrane selepas dengan pelancaran semula.
  5. Membina kapasiti dan penglibatan dalam aktiviti-aktiviti penterjemahan ilmu merentasi organisasi.

Dapatkan maklumat lanjut tentang bagaimana sasaran 2018 akan dihantar:


Bagaimana kita akan menentukan kejayaan?

Cochrane telah membina satu dokumen yang menyediakan komuniti Cochrane, dan semua pihak berkepentingan luar di Cochrane, dengan takrif kejayaan bagi setiap strategi untuk matlamat 2020; penilaian ke atas kemajuan yang diramalkan menjelang akhir 2018; dan rangka kerja untuk mewujudkan kerja selebihnya akan dilakukan untuk mencapai takrifan itu kejayaan. Dokumen yang dikehendaki adalah relevan sehingga 2020, tetapi dibangunkan dan dikemas kini apabila kerja telah siap dan organisasi bersesuaian dengan keadaan baru. Ia adalah satu penambahbaikan versi yang telah terbitkan dalam 2017.

Dapatkan maklumat lanjut

Share/Save