Berapa tepatkah ujian pantas, yang dilakukan semasa lawatan penjagaan kesihatan (titik penjagaan), untuk mendiagnos COVID-19?

Terjemahan ini tidak dikemas kini. Sila klik di sini untuk melihat versi Bahasa Inggeris terbaru Ulasan.

Mengapakah soalan ini penting?

Orang yang disyaki dijangkiti COVID-19 perlu tahu dengan cepat sama ada mereka dijangkiti, supaya mereka dapat mengasingkan diri, menerima rawatan, dan memaklumkan kontak rapat. Pada masa ini, jangkitan COVID-19 disahkan dengan menghantar sampel yang diambil dari hidung dan tekak untuk ujian makmal. Ujian makmal ini, yang dikenali sebagai RT-PCR, memerlukan peralatan khusus, mungkin memerlukan lawatan penjagaan kesihatan ulangan, dan biasanya memerlukan sekurang-kurangnya 24 jam untuk mendapatkan keputusan.

Ujian titik penjagaan pantas dapat memberi keputusan 'sementara anda menunggu', idealnya dalam masa dua jam setelah memberikan sampel. Ini dapat membantu mereka mengasingkan diri lebih awal dan mengurangkan penyebaran jangkitan.

Apakah yang ingin kami kenal pasti?

Kami berminat dengan dua jenis ujian titik penjagaan pantas, iaitu ujian antigen dan molekular. Ujian antigen mengenal pasti protein-protein pada virus, biasanya menggunakan peranti pakai buang. Ujian molekular mengesan bahan genetik virus, menggunakan peranti mudah alih atau alatan atas meja yang kecil. Kedua-duanya menguji sampel hidung atau tekak seperti ujian RT-PCR.

Kami ingin tahu sama ada ujian titik penjagaan pantas berdasarkan antigen dan molekul cukup tepat untuk menggantikan RT-PCR bagi mendiagnos jangkitan, atau untuk memilih orang untuk ujian lanjut jika mereka diuji negatif.

Apa yang kami lakukan?

Kami mencari kajian-kajian yang mengukur ketepatan ujian titik penjagaan pantas berbanding ujian RT-PCR untuk mengesan jangkitan COVID-19 semasa. Kajian-kajian boleh menilai mana-mana ujian titik penjagaan pantas berdasarkan antigen atau molekul, yang dibanding dengan ujian rujukan standard. Rujukan standard adalah kaedah sedia ada terbaik untuk mendiagnos jangkitan tersebut; kami menganggap keputusan ujian RT-PCR dan COVID-19 yang ditakrifkan secara klinikal sebagai ujian rujukan. Orang boleh diuji di hospital atau dalam komuniti. Kajian-kajian boleh menguji dengan atau tanpa gejala.

Ujian-ujian tersebut haruslah menggunakan peralatan yang minima, dilakukan dengan selamat tanpa risiko jangkitan dari sampel, dan hasilnya tersedia dalam tempoh dua jam setelah sampel diambil. Ujian-ujian dapat digunakan di makmal-makmal kecil atau di mana-mana pesakit berada (dalam penjagaan primer, fasiliti penjagaan segera, atau di hospital).

Bagaimana kajian-kajian menilai ketepatan ujian diagnostik?

Kajian-kajian menguji peserta dengan ujian titik penjagaan pantas. Peserta diklasifikasikan sebagai diketahui mempunyai - dan tidak mempunyai - COVID-19, oleh RT-PCR dalam semua kajian. Kajian-kajian kemudiannya mengenal pasti kesalahan positif palsu dan negatif palsu dalam keputusan ujian titik penjagaan, berbanding RT-PCR. Ujian positif palsu telah silap mengenal pasti COVID-19 ketika ianya tiada, berpotensi menyebabkan pengasingan diri dan ujian lanjutan yang tidak perlu. Negatif palsu tidak mengesan COVID-19 ketika ianya ada, merisikokan pengasingkan diri dan rawatan yang lewat, dan penyebaran jangkitan.

Apa yang kami temui

Kami menemui 18 kajian yang relevan. Sepuluh kajian dilakukan di Amerika Utara, empat di Eropah, dua di Amerika Selatan, satu di China dan satu di beberapa negara.

Sembilan kajian sengaja melibatkan peratusan tinggi mereka yang disahkan COVID-19 atau hanya melibatkan orang dengan COVID-19. Empat belas kajian tidak memberi maklumat tentang orang yang memberi sampel untuk diuji dan 12 kajian tidak memberi maklumat tentang tempat orang diuji.

Tiada kajian yang melaporkan sampel yang diambil dari orang tanpa gejala.

Keputusan utama

Lima kajian melaporkan lapan penilaian bagi lima ujian yang berbeza untuk antigen. Secara keseluruhan, terdapat pelbagai variasi antara keputusan-keputusan ujian antigen tentang sebaik mana ia dapat mengesan jangkitan COVID-19. Ujian-ujian tersebut memberi keputusan positif palsu kurang 1% dari keseluruhan sampel.

Tiga belas penilaian bagi empat ujian molekul yang berbeza berjaya mengesan purata 95% sampel dengan jangkitan COVID-19. Sekitar 1% dari sampel memberi keputusan positif palsu.

Jika 1000 orang menjalani ujian molekul, dan 100 (10%) dari mereka benar-benar mempunyai COVID-19:

- 105 orang akan diuji positif untuk COVID-19. Dari jumlah tersebut, 10 orang (10%) tidak dijangkiti COVID-19 (keputusan positif palsu).

- 895 orang akan diuji negatif untuk COVID-19. Dari jumlah tersebut, 5 orang (1%) sebenarnya mempunyai COVID-19 (keputusan negatif palsu).

Kami mendapati perbezaan besar dalam pengesanan COVID-19 di antara dua ujian molekul yang paling lazim dinilai.

Kebolehpercayaan keputusan-keputusan kajian?

Keyakinan kami kepada bukti adalah terhad.

- Tiga perempat dari kajian-kajian tidak mengikut arahan pengeluar ujian, oleh itu mungkin mendapat keputusan yang berbeza jika mereka mengikut arahan pengeluar.

- Kerapkali, kajian-kajian tidak menggunakan kaedah yang paling dipercayai atau tidak melaporkan maklumat yang cukup untuk kami nilaikan kaedah mereka. Ini mungkin mempengaruhi anggaran ketepatan ujian, tetapi adalah mustahil untuk mengenal pastinya.

- Seperempat kajian diterbitkan awal dalam talian sebagai 'pracetak' dan dimasukkan dalam ulasan ini. Pracetak tidak menjalani pemeriksaan ketat normal seperti kajian-kajian yang diterbitkan, oleh itu kami tidak pasti kebolehpercayaannya.

Apakah implikasi ulasan ini?

Kajian-kajian ini memberi sedikit maklumat tentang para peserta mereka, oleh itu tidak mungkin untuk mengetahui jika keputusan kajian dapat diterapkan kepada orang tanpa gejala, gejala ringan, atau yang dirawat di hospital akibat COVID-19. Ujian pantas yang tepat berpotensi untuk memilih orang untuk ujian RT-PCR atau untuk diguna di tempat-tempat RT-PCR tidak tersedia. Walau bagaimanapun, bukti yang ada sekarang masih tidak cukup kuat dan lebih banyak kajian diperlukan segera untuk dapat menyatakan jika ujian ini cukup baik untuk diamalkan.

Adakah ulasan ini mutakhir?

Ulasan ini merangkumi semua kajian yang diterbitkan sehingga 25 Mei 2020. Oleh kerana penyelidikan baru sedang diterbitkan dalam bidang ini, kami akan mengemas kini ulasan ini dalam masa terdekat.

Nota terjemahan: 

Diterjemah oleh Syed Amirfaiz (Universiti Sultan Zainal Abidin). Disunting oleh Noorliza Mastura Ismail (Kolej Perubatan Melaka-Manipal). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila hubungi cochrane@rcsiucd.edu.my

Share/Save