Agen bukan antibiotik yang membantu rawatan antibiotik untuk jangkitan paru-paru dalam fibrosis sista

Mereka dengan fibrosis sista menghidap jangkitan paru-paru akibat dari rembesan pekat dan kebiasaannya jangkitan yang dihidapi disebabkan oleh bakteria yang tidak biasa, termasuk Pseudomonas aeruginosa. Bakteria ini menjadi rintang kepada rawatan anbiotik. Jangkitan yang berpanjangan akan menjurus kepada kualiti hidup yang kurang memuaskan serta merendahkan fungsi paru-paru. Pada masa ini, tiada antibiotik yang sedang dibangunkan menggunakan jenis tindakan yang baharu. Agen baharu - adjuvan antibiotik - diperlukan untuk membuatkan bakteria lebih sensitif sama ada terhadap antibiotik ataupun sistem imun, dan mengganggu pertumbuhan koloni bakteria dalam paru-paru.

Pengulas telah mengenalpasti tujuh pendekatan untuk meningkatkan tindakan antibiotik, termasuklah gula, bawang putih, antibodi monoklonal (salinan yang banyak ke atas satu jenis antibodi, setiap satu dihasilkan di dalam makmal dari satu salinan antibodi manusia), antibodi kuning telur ayam, bakteriofag (virus yang menjangkiti bakteria), beta-karotena dan penambahan zink. Pengulas memasukkan empat kajian daripada terapi ini di dalam ulasan (setiap satu untuk beta-karotena, bawang putih, zink dan antibodi monoklonal). Kesemua kajian tersebut membandingkan antara rawatan aktif dengan rawatan plasebo, dan melihat kepada kesinambungan rawatan jangka panjang berbanding rawatan jangka pendek untuk jangkitan yang teruk (kajian tersingkat selama 28 hari, dan yang terpanjang selama setahun). Beta-karotena mahupun bawang putih, kedua-duanya tidak memperlihatkan peningkatan ketara pada keadaan klinikal atau pada bilangan jangkitan paru-paru. Kajian menggunakan penambahan zink menunjukkan kurang kebergantungan terhadap antibiotik oral tetapi pernyataan yang sama tidak benar bagi antibiotik intravena. Kepincangan ini sukar untuk dijelaskan, begitu juga keertian kesan zink masih tiada kepastian.. Kajian zink hanya mengetengahkan hasil kajian yang tertentu, namun, penulis telah sudi memberikan data tambahan. Kajian antibodi monoklonal (KB001) menunjukkan ianya selamat dan dapat ditoleransi.

Pengulas tidak dapat mengenalpasti sebarang terapi yang dapat meningkatkan tindakan antibiotik yang menunjukkan faedah secara ketara sama ada untuk fungsi paru-paru, kadar jangkitan atau kualiti hidup. Kajian rawak terkawal yang lebih lanjut diperlukan sebelum penggunaan terapi ini secata rutin dapat dicadangkan.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Nathanael Lee Yong Sheng (Royal College of Surgeons in Ireland - Perdana University). Disunting oleh Ahmad Filza Ismail (Universiti Sains Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan terjemahan ini, sila hubungi nathanael@perdanauniversity.edu.my

Tools
Information
Share/Save