Visi, misi, dan prinsip kami

Visi kami
Visi kami adalah kesihatan yang lebih baik di dunia di mana keputusan tentang kesihatan dan penjagaan kesihatan dimaklumkan oleh sintesis penyelidikan berkualiti tinggi, relevan dan terkini.

Misi kami
Misi kami adalah untuk menggalakkan membuat keputusan berdasarkan bukti-maklumat kesihatan dengan menghasilkan sintesis penyelidikan berkualiti tinggi, relevan dan ulasan sistematik yang boleh diakses.

Kerja kami diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai penanda aras bagi maklumat berkualiti tinggi tentang keberkesanan penjagaan kesihatan.

Prinsip kami
Kerja Cochrane adalah berasaskan sepuluh prinsip utama:

1Kolaborasidengan memupuk kerjasama global, kerja berpasukan, dan komunikasi terbuka dan telus dan membuat keputusan.
2Berlandaskan semangat individudengan melibatkan, menyokong dan melatih mereka yang berkemahiran dan latar belakang yang berbeza.
3Mengelakkan pertindihan usahadengan pengurusan yang baik, penyelarasan dan komunikasi dalaman yang berkesan untuk memaksimumkan ekonomi usaha.
4Mengurangkan berat sebelahmelalui pelbagai pendekatan seperti kerapian saintifik, memastikan penyertaan yang luas, dan mengelakkan konflik kepentingan.
5Mengekalkan terkinidengan komitmen untuk memastikan bahawa Ulasanan Sistematik Cochrane dikekalkan melalui pengecaman dan penggabungan bukti baru.
6Berusaha untuk relevandengan menggalakkan penilaian soalan kesihatan menggunakan hasil yang penting kepada mereka yang membuat keputusan dalam kesihatan dan penjagaan kesihatan.
7Menggalakkan aksesmelalui penyebaran output luas, mengambil kesempatan daripada perikatan strategik, dan dengan menggalakkan model akses yang sesuai dan penyampaian penyelesaian untuk memenuhi keperluan pengguna di seluruh dunia.
8Memastikan kualiti dengan menggunakan kemajuan dalam metodologi, membangunkan sistem untuk penambahbaikan kualiti, dan bersikap terbuka serta responsif kepada kritikan.
9Kesinambungandengan memastikan bahawa tanggungjawab untuk ulasan, proses editorial, dan fungsi utama dikekalkan dan diperbaharui.
10Membolehkan penyertaan yang meluasdalam kerja-kerja kami dengan mengurangkan halangan untuk menyumbang dan dengan menggalakkan kepelbagaian.
Share/Save