G-I-N

%PIECE0%

Misi Garis Panduan Rangkaian Antarabangsa (Guidelines International Network's) (G-I-N) adalah untuk memimpin, mengukuhkan dan menyokong kolaborasi dalam pembangunan garis panduan, adaptasi dan pelaksanaan.

Sebagai pemain utama di pentas kualiti penjagaan kesihatan global, G-I-N menyelaraskan rangkaian, menggalakkan kecemerlangan, dan membantu ahli-ahli kami mewujudkan garis panduan amalan klinikal berkualiti tinggi yang memupuk penjagaan pesakit dengan selamat dan berkesan. 

Cochrane dan G-I-N merasmikan pengaturan perkongsian dalam 2014, bersetuju untuk bekerjasama secara kolaboratif untuk memastikan bukti yang berguna dan digunakan oleh orang yang membuat keputusan mengenai kesihatan, daripada individu kepada pengamal klinikal kepada ahli membuat dasar kesihatan antarabangsa dari seluruh dunia.

Share/Save