Maklumat kewangan dan kebajikan

Cochrane didaftarkan di UK sebagai organisasi amal dan menyediakan laporan aktiviti kewangan dan organisasi mengikut peraturan-peraturan Akta Charities UK 2011 dan Memorandum dan Artikel Persatuan yang tersendiri.

Kepimpinan Cochrane ini membentangkan maklumat ini kepada masyarakat Cochrane untuk pertimbangan dan pengesahan setiap tahun di organisasi kami Mesyuarat Am Tahunan (AGM) yang diadakan di Colloquium tahunan kami. AGM Cochrane yang lepas berlangsung di Grand Hilton Hotel di Seoul, Republik Korea, pada hari Selasa 25 Oktober 2016.

Maklumat tambahan mengenai struktur pembiayaan dan pihak penaja kami,boleh didapati pada laman penaja kami.

Arkib Penyata Kewangan (Amal dan Syarikat Perdagangan), 1999-2013

NB: Syarikat Perdagangan telah ditubuhkan pada akhir tahun 1998; oleh itu, tiada penyata kewangan bagi Syarikat Perdagangan sehingga 2000.

Share/Save