Glükokortikoidok gyermekkori krupp kezelésére

A tanulmány kérdése

Milyen a glükokortikoidok hatékonysága és biztonságossága a kruppos gyermekek kezelésében?

Háttér

Gyermekeknél a krupp kialakulásának legfőbb okát a légúti vírusok jelentik. A krupp a torok és a légutak megduzzadásához vezet, ami megnehezítheti a légzést. A gyermekeknél a köhögés egy speciális típusa, az úgynevezett ugató köhögés is előfordul. A glükokortikoidok olyan szteroidtípusok, amelyek segítenek csökkenteni a duzzanatot, ezáltal megkönnyítve a kruppos gyermekek számára a légzést.

Ez egy, először 1999-ben közzétett, majd 2004-ben, 2011-ben és 2018-ban frissített tanulmány aktualizált változata.

A keresés dátuma

A bizonyítékok 2022. március 4-ig aktuálisak.

A tanulmány jellemzői

2 új tanulmányt vontunk be 1.323 gyermekkel, összesen így 45, 1964 és 2021 között publikált tanulmányt vizsgáltunk, amelyek 5.888, 0 és 18 év közötti gyermeket foglaltak magukba. Az új tanulmányokban használt háromféle glükokortikoid a budezonid, a dexametazon és a prednizolon voltak. A legutóbbi tanulmány a budezonid és a dexametazon hatékonyságát hasonlította össze. A másik új tanulmány a dexametazon és a prednizolon, valamint a kis dózisú dexametazon (0,15 mg/kg) hatékonyságát hasonlította össze a 0,60 mg/kg dózisú dexametazonnal. A dexametazon dózisait összehasonlító új tanulmány adatait hozzáadtuk a korábban bevont, ugyanezt az összehasonlítást vizsgáló tanulmányhoz.

A tanulmányok finanszírozási forrásai

A finanszírozási források között kormányzati (11%), egyetemi vagy kutatóintézeti (7%), ipari (18%) és alapítványi (9%) források szerepeltek. A tanulmányok több mint fele (55%) nem számolt be a finanszírozási forrásokról.

Főbb eredmények

A prednizolonhoz képest a dexametazon nem mutatott javulást a krupp-pontszámban kettő és hat órával a kórházba vagy a sürgősségi osztályra kerülést követően, és valószínűleg csaknem felére csökkentette a krupp miatti visszatérő látogatásokat vagy (újra)felvételeket. A kiegészítő glükokortikoid hozzáadásakor a dexametazon részesült előnyben a prednizolonhoz képest. A krupp-skála alapján a 0,15 mg/kg dexametazonhoz képest a 0,60 mg/kg standard dózis valószínűleg csökkentette a krupp súlyosságát a kórházba vagy a sürgősségi osztályra érkezést követő 24 órában. Nem találtunk azonban jelentős különbséget a csoportok között a 2, 6 vagy 12 órás krupp-pontozási skála, a gyermekek visszatérő látogatásai vagy (újra)felvételei, illetve a kórházban vagy a sürgősségi osztályon való tartózkodás hossza tekintetében. A további kezelések szükségessége, például más gyógyszerek, mint az adrenalin, a kiegészítő glükokortikoid vagy a légzést segítő cső használata, nem különbözött a 0,15 mg/kg és a 0,60 mg/kg dexametazon között. A glükokortikoidok alkalmazásával kapcsolatos súlyos nemkívánatos eseményekről nem számoltak be az újonnan bevont vizsgálatokban.

Következtetések

A bizonyítékok nem változtak arra vonatkozóan, hogy a glükokortikoidok két órán belül csökkentik a krupp tüneteit, lerövidítik a kórházi tartózkodást, és csökkentik a visszatérő látogatások vagy (újra)felvételek arányát a placebóhoz (álkezeléshez) képest. A dexametazon 0,15 mg/kg-os kis dózisa ugyanolyan hatékony lehet, mint a 0,60 mg/kg-os standard dózis. A krupp kezelésére alkalmazott 0,15 mg/kg-os kis dózisú dexametazon hatékonyságára vonatkozó bizonyítékok megerősítésére további vizsgálatokra van szükség. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a glükokortikoidok hatékonyak a gyermekkori krupp kezelésében.

A bizonyítékok megbízhatósága

A legtöbb tanulmányban (98%) problémák merültek fel a módszerekkel, az eredmények közlésével vagy mindkettővel kapcsolatban. A placebóval összehasonlítva bármely glükokortikoid esetében leminősítettük a bizonyítékok megbízhatóságát a krupp-pontszám 2, 6, 12 és 24 óra utáni változása, a visszatérő látogatások vagy (újra)felvételek tekintetében a vizsgálatok változékonysága, a vizsgálati eredmények pontatlansága és következetlensége, valamint az elfogultság kockázata miatt. Kevés bizonyíték van arra, hogy az eredményközlési torzítás befolyásolta volna a visszatérő látogatások, az (újra)felvételek, vagy mindkettő eredményeit. A jelen tanulmányban szereplő többi összehasonlítás esetében is hasonló, az eredmények megbízhatóságára kiható problémák voltak, beleértve az elfogultság kockázatával, valamint a vizsgálati eredmények következetlenségével és pontatlanságával kapcsolatos aggályokat.

Fordítási jegyzetek: 

A Közérthető Nyelvű Összefoglalás fordítását a Cochrane Magyarország végezte. Fordítók: Horváth Floransz Veronika, Kovács Attila, Dr. Sándor-Bajusz Kinga Amália. Amennyiben csatlakozna fordítóként munkacsoportunkhoz, vagy megosztaná észrevételeit, kérjük írjon a cochrane@pte.hu címre.

Tools
Information