Glasovni zapis: Intervencije za liječenje prijeloma zapešća (slomljena zapešća) u djece

Prijelomi zapešća su najčešća ozljeda kostiju u djece što uzrokuje veliku bol, teškoće i utječe na život djece i njihovih obitelji. U sveobuhvatnom Cochraneovom sustavnom pregledu iz prosinca 2018., Joanne Elliott, glavna urednica Cochraneove skupine za traume kostiju, zglobova i mišića, sa sjedištem u Sveučilištu Manchester u Velikoj Britaniji, je sa svojim kolegama, također sa sjedištem u Velikoj Britaniji, proučavala razne intervencije koje se koriste za takve prijelome i ona iznosi rezultate u ovom glasovnom zapisu. Prim.mr.sc. Maja Štimac, pedijatar i neonatolog iz Osijeka, prevela je razgovor, a doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu, će ga pročitati.

- Pročitajte prijepis

Andrijana: Dobar dan, ja sam dr. sc. Andrijana Perković Paloš, suradnica Hrvatskog Cochranea. Prijelomi zapešća su najčešća ozljeda kostiju u djece što uzrokuje veliku bol, teškoće i utječe na život djece i njihovih obitelji. U sveobuhvatnom Cochraneovom sustavnom pregledu iz prosinca 2018., Joanne Elliott, glavna urednica Cochraneove skupine za traume kostiju, zglobova i mišića, sa sjedištem u Sveučilištu Manchester u Velikoj Britaniji, je sa svojim kolegama, također sa sjedištem u Velikoj Britaniji, proučavala razne intervencije koje se koriste za takve prijelome i ona iznosi rezultate u ovom glasovnom zapisu. Prim.mr.sc. Maja Štimac, pedijatar i neonatolog iz Osijeka, prevela je razgovor, a doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu, će ga pročitati.

Irena: Većina prijeloma zglobova u djece su prijelomi "zelene grančice", koji se nazivaju i prijelomi torusa, gdje se površina kosti izbočuje. Ti manji prijelomi dobro zarastaju, često samo uz potrebu da dijete nosi udlagu oko zapešća ili podlaktični gips tijekom dva ili tri tjedna. Ozbiljniji prijelomi će uglavnom  za posljedicu imati pomak koštanih ulomaka. Tada se može primijeniti postupak koji se naziva repozicija. Njime se nastoje vratiti ulomci kostiju natrag na mjesto, te se zapešće, a često puta i lakat, imobiliziraju nadlaktičnim gipsom. Kada se razmatra kirurški zahvat, to obično uključuje stavljanje žica kroz kožu u repozicioniranu kost, nakon čega ponovno slijedi imobilizacija gipsom.
Ovaj sustavni pregled evaluira dokaze o učincima intervencija na liječenje djece sa svim vrstama prijeloma zapešća. Pretraženi su podatci o gotovo 3000 djece u 30 randomiziranih ili kvazi-randomiziranih istraživanja, koja su obuhvatila ukupno 14 različitih usporedbi. Prosječna dob djece u tim istraživanjima kretala se između 8 i 10 godina. Međutim, većina tih usporedbi napravljena je samo u jednom istraživanju, što je smanjilo sigurnost u rezultate.
Umjesto toga, autori su se usredotočili na pet ključnih usporedbi koje su naveli na početku rada, ali nažalost bili su suočeni s dokazima niske ili vrlo niske kvalitete ili sigurnosti. Tri studije uključivale su djecu s prijelomima "zelene grančice"; sa šest istraživanja u kojima se uspoređivala uklonjiva udlaga s podlaktičnim gipsom; četiri istraživanja su uspoređivala mekani ili elastični zavoj s podlaktičnim gipsom; i dva istraživanja koja su uspoređivala uklanjanje gipsa kod kuće od strane roditelja u odnosu na ambulante koje su gips odstranili zdravstveni djelatnici, gdje se u kućnim uvjetima gips uklanjao bez posebne pile.
Druge dvije usporedbe uključivale su djecu s prijelomima i pomakom ulomaka kosti. Četiri istraživanja su usporedila liječenje podlaktičnim i nadlaktničnim gispom, a u pet istraživanja uspoređeno je kirurško liječenje s žicama uz imobilizaciju nadlaktičnim gipsom s liječenjem samo nadlaktičnim gipsom. Autori su se usredotočiti na utjecaj na fizičku funkciju, neuspjeh liječenja, neželjene događaje, vrijeme oporavka, bolove u zapešću i zadovoljstvo djeteta ili roditelja, ali mala količina podataka i nedostatak sigurnosti u istraživanja upućuju, razočaravajuće, da je konačni zaključak  "Nema dovoljno dokaza za utvrđivanje najboljih načina liječenja različitih vrsta prijeloma zapešća u djece".
Ipak postoje neke važne pozitivne strane. Pronašli su ohrabrujuće dokaze o potpunom oporavku prethodne funkcije bez ozbiljnih neželjenih događaja, uključujući naknadne prijelome zapešća, za ispravno dijagnosticirane prijelome kosti tipa "zelene grančice", bez obzira koji način liječenja je primijenjen. To podupire odmak od gipsane imobilizacije za takve blaže ozljede. Razmatrajući implikacije za buduća istraživanja, ohrabrujuće je da su neke od prioritetnih tema, poput usporedbe imobilizacije zavojem i imobilizacije uklonjivim udlagama za prijelome kosti tipa "zelene grančice", već testirane u velikim multicentričnim istraživanjima. 

Andrijana: Dok čekamo nalaze tih velikih istraživanja i njihov doprinos ovom sustavnom pregledu, trenutni sustavni pregled i sve detalje o trideset uključenih istraživanja možete pronaći na Cochrane Library.com. Samo idite na web stranicu i upišite pretragu za "prijelomi zapešća u djece".

Podcast translated by Maja Štimac
Translated Podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Andrijana Perković Paloš
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript
Share/Save