Glasovni zapis: Intervencije za pomoć starijim odraslim osobama kojima je propisano više lijekova kako bi koristili i uzimali svoje lijekove

Stariji ljudi često imaju više kroničnih zdravstvenih problema koji zahtijevaju uzimanje nekoliko različitih lijekova. To, međutim, može predstavljati izazov te novi Cochraneov sustavni pregled iz svibnja 2020. godine proučava učinkovitost intervencija koje bi im mogle pomoći. U ovom glasovnom zapisu Monaz Mehta razgovara s glavnom autoricom sustavnog pregleda, Amandom Cross s Monash sveučilišta u Parkvilleu u Australiji. Razgovor je prevela Nensi Ćaćić, članica Hrvatskog Cochranea, koja će nam ga pročitati.

- Pročitajte prijepis

Irena: Dobar dan, ja sam doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, su-voditeljica Hrvatskog Cochranea s Medicinskog fakulteta u Splitu. Stariji ljudi često imaju više kroničnih zdravstvenih problema koji zahtijevaju uzimanje nekoliko različitih lijekova. To, međutim, može predstavljati izazov te novi Cochraneov sustavni pregled iz svibnja 2020. godine proučava učinkovitost intervencija koje bi im mogle pomoći. U ovom glasovnom zapisu Monaz Mehta razgovara s glavnom autoricom sustavnog pregleda, Amandom Cross s Monash sveučilišta u Parkvilleu u Australiji. Razgovor je prevela Nensi Ćaćić, članica Hrvatskog Cochranea, koja će nam ga pročitati.

Nensi: Ako starije osobe kojima je propisano više lijekova za niz stanja ne uzimaju te lijekove pravilno, može doći do loših zdravstvenih ishoda. Zato su autori sustavnog pregleda odlučili pronaći koji tipovi intervencija najučinkovitije pomažu tim osobama pri uzimanju lijekova i poboljšavaju njihovu sposobnost pridržavanja propisanom liječenju. 
Pronađeno je 50 randomiziranih istraživanja koja uključuju preko 14000 ispitanika. Pet istraživanja proučavalo je intervencije koje poboljšavaju sposobnost uzimanja lijekova, a 48 istraživanja je proučavalo načine za poboljšanje pridržavanja propisanom liječenju. Tri istraživanja su proučavala i jedno i drugo.
Istraživanja su bila vrlo različita prema tome koje intervencije su ispitanici primali, gdje su intervencije primijenjene te kako i kada su sposobnost uzimanja lijekova ili pridržavanje liječenju mjereni. Te razlike i problemi s načinom izrade istraživanja znače da je ukupna kvaliteta trenutnih dokaza niska ili vrlo niska.
Da bi bilo izvedivo, istraživanja su ugrubo grupirana u edukacijske, bihevioralne i miješane intervencije. Četrnaest istraživanja je proučavalo edukacijske intervencije gdje su ispitanici dobili edukaciju o svojim lijekovima ili je zdravstveni djelatnik pregledao njihove lijekove. Sedam istraživanja je proučavalo bihevioralne intervencije poput promjene termina doziranja, pakiranja lijekova u kutijice s lijekovima koje imaju više odjeljaka ili slanje tekstualnih poruka s podsjetnikom za pridržavanje liječenju. Dvadeset devet istraživanja proučavalo je kombinacije edukacijskih i bihevioralnih intervencija.
Pronađeno je da intervencije koje imaju bihevioralni element, bilo samostalno ili u kombinaciji s edukacijom, možda mogu povećati udio ispitanika koji se pridržavaju propisanom liječenju, ali utjecaj edukacijskih intervencija samostalno je nejasan. Nijedna intervencija se nije pokazala učinkovitom u poboljšanju pridržavanja liječenju kad se koriste mjere poput postotka lijeka koji se uzima tijekom određenog vremenskog perioda. 
Promatrajući neke druge ishode, miješane intervencije možda mogu smanjiti broj posjeta zavodima za hitnu pomoć ili prijema u bolnicu. Utjecaj bihevioralnih intervencija samostalno bio je nejasan, a edukacijske intervencije samostalno imaju malo ili nemaju utjecaja na taj ishod.
Konačno, može se zaključiti da intervencije s bihevioralnom komponentom, samostalno ili u kombinaciji s edukacijom, možda mogu pomoći ljudima u pridržavanju propisanom liječenju, ali nije jasno imaju li utjecaja na sposobnost uzimanja lijekova. Miješane edukacijske i bihevioralne intervencije također možda mogu smanjiti broj odlazaka na zavode za hitnu pomoć ili potrebe za prijemom u bolnicu. Postoji još puno nejasnoća te su potrebna daljnja istraživanja visoke kvalitete da bi se pronašao najučinkovitiji način za poboljšanje sposobnosti uzimanja lijekova ili pridržavanja liječenju u starijih odraslih osoba kojima je propisano više lijekova.

Irena: Ako želite saznati više o širokom spektru intervencija koje su procijenjene u ovom sustavnom pregledu i pratiti obnovljene verzije ako se objave nova istraživanja, to je dostupno online. Jednostavno odete na Cochrane Library točka com i u tražilicu upišete 'older adults and multiple medications'. 

Prevela: Nensi Ćaćić
Lektorirao: Matko Marušić
Pročitale: Nensi Ćaćić i Irena Zakarija-Grković
Snimio: Teo Peričić

Zatvorite transkript