Glasovni zapis: Razmišljanja i iskustva zdravstvenih djelatnika o uporabi mobilnih tehnologija za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite: sinteza kvalitativnih dokaza

Pored Cochraneovih sustavnih pregleda koji se posebno bave COVID-19, imamo brojnih drugih sustavnih pregleda koji pružaju korisne informacije za donositelja odluka tijekom pandemije. Među njima je sustavni pregled iz ožujka 2020. godine o uporabi mobilnih uređaja među zdravstvenim djelatnicima. U ovom glasovnom zapisu Adriaan Odendaal razgovara s glavnim autorom Willemom Odendaalom, iz Južne Afrike,  o rezultatima sustavnog pregleda i njihovom važnosti za COVID-19. Razgovor je prevela i pročitati će nam doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, su-voditeljica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu.

- Pročitajte prijepis

Andrija: Dobar dan! Ja sam dr. sc. Andrija Babić, specijalizant hitne medicine iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko- dalmatinske županije i član hrvatskog Cochrane-a. Pored Cochraneovih sustavnih pregleda koji se posebno bave COVID-19, imamo brojnih drugih sustavnih pregleda koji pružaju korisne informacije za donositelja odluka tijekom pandemije. Među njima je sustavni pregled iz ožujka 2020. godine o uporabi mobilnih uređaja među zdravstvenim djelatnicima. U ovom glasovnom zapisu Adriaan Odendaal razgovara s glavnim autorom Willemom Odendaalom, iz Južne Afrike,  o rezultatima sustavnog pregleda i njihovom važnosti za COVID-19. Razgovor je prevela i pročitati će nam doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, su-voditeljica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu.

Irena: Dobar dan Willem! Možete li nam objasniti zašto je vaš sustavni pregled o razmišljanjima i iskustvima zdravstvenih djelatnika s uporabom mobilnih tehnologija za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite relevantan u eri COVID-19?

Andrija: Jedan od glavnih razloga je taj što zbog potrebe distanciranja koju sada moramo poštivati, važno je, više nego ikad, znati kako pružiti zdravstvenu skrb izdaleka. Iako se mobilno zdravlje, također poznato kao mZdravlje, rabi od 1990-tih godina, pandemija COVID-19 nas tjera da pružimo donositeljima odluka i zdravstvenim djelatnicima najnovije, visoko-kvalitetne dokaze o uporabi mZdravlja.

Irena: Možete li nam dati primjer kako se mZdravlje može rabiti u nošenju s COVID-19?

Andrija: U literaturi, našli smo brojnih primjera gdje su laički zdravstveni djelatnici rabili mZdravlje za pomoć pacijentima u udaljenim krajevima za konzultirati se s kliničkim kolegama o dijagnozi i liječenju pacijenta, i nema nikakvih razlika zašto se ne bi mogli rabiti za dijagnosticiranje i liječenje pacijenata s COVID-19 koji žive blizu zdravstvene ustanove, kao i za one koji žive podalje. Npr, ovdje u Južnoj Africi, mobilni telefoni se već rabe kao dio odgovora na COVID-19 i dati su zdravstvenim djelatnicima za praćenje i pronalaženja COVID-19 slučajeva.

Irena: Vratimo se na vaš sustavnih pregled. Zašto je tako važan za COVID-19?

Andrija: Za početak, iako smo sustavni pregled napravili prije pandemije, naš fokus na postojeće kvalitativne studije znači da možemo predložiti kako bi viđenje i iskustva zdravstvenih djelatnika o mZdravlju mogli biti od koristi sada. Našli smo tri ključne stvari koje bi mogle pomoći donositeljima odluka i zdravstvenim djelatnicima koji razmatraju mZdravlje u kontekstu COVID-19. Prvo, zdravstveni djelatnici trebali bi sudjelovati u planiranju i provođenju bilo kojeg programa mZdravlja. Ovo će ih potaknuti da prihvate program, i pomoći im unaprijed prepoznati izazove. Drugo, jasno je da su zdravstveni djelatnici svjesni prednosti mZdravlja i prepoznaju korist za poboljšanje njihovog rada i odnosa jedan s drugima, kao i s pacijentima. Konačno, mZdravlje se ne može se smatrati rješenjem za COVID-19, nego samo kao alat u radu, a ne vještina rada. Kvalitetna zdravstvena skrb zahtijeva stvari poput dovoljnog broja dobro educiranog kadra, posvećenosti i dobre međusobne komunikacije zdravstvenih djelatnika, i učinkovitog zdravstvenog sustava. Kada su ovi osnovni uvjeti zadovoljeni, mZdravlje može igrati veliku ulogu u borbi protiv COVID-19. 

Irena: Hvala! Zaista zvuči da mZdravlje ima važnu ulogu. Imate li ikakvih završnih komentara, i možete li nam reći kako javnost može doći do vašeg sustavnog pregleda?

Andrija: Prvo, trebamo imati na umu koji su izazovi mZdravlja: loša pokrivenost mobilnim mrežama i pristup struji neki su od realiteta koji otežavaju uporabu mZdravlja u nekim sredinama, poput zemlje nižih i srednjih prihoda. Imajući to na umu, trebamo biti svjesni i brojnih prednosti koje mZdravlje nudi. Zato treba pažljivo uzeti u obzir društveno-kulturološki kontekst u kojem se rabi mZdravlje, i poticati podršku najviših političkih vlasti. Važno je također pronaći načine za integrirati funkcionalnost ovih tehnologija u drugim dijelovima zdravstvenog sustava. Npr. ako zdravstveni djelatnik upisuje svoje usluge koje je pružio pacijentu na mobilnom telefonu, izravno unošenje ovih podataka u pacijentov postojeći karton u zdravstvenoj ustanovi bi činilo mZdravlje održivim dijelom rutinski zdravstvenih usluga. Konačno, naš sustavni pregled je dostupan online. Ako osobe idu na cochranelibrary.com i jednostavno pretražuju 'mZdravstveni djelatnik', naći će ga.

Prevela: Irena Zakarija-Grković
Lektorirao: Matko Marušić
Čitali: Irena Zakarija-Grković i Andrija Babić
Snimio: Teo Peričić

Zatvorite transkript